Běh tišnovskými uličkami

Závody tříčlenných rodinných týmů probíhají vždy na podzim. Závod je myšlen jako setkání rodinných týmů všech věkových skupin, se specifickými pravidly, kde nevyhrává nejrychlejší, ale nejpřesněji běžící tým. Tříčlenné rodinné týmy znají trasu a délku závodu. Musí dopředu nahlásit svůj odhad času s přesností na desetinu sekundy, který celý tým zaběhne. Poté se postupně vydávají jednotliví členové na trať a štafetovým způsobem absolvují trasu závodu. Vyhrává tým, jehož skutečný čas je nejbližší času odhadnutému… Propozice: http://aktisnov.cz/ulicky/