Cíle a historie

Člověk si hraje jen tam, kde je v plném slova smyslu člověkem,
a zcela člověkem je jen tam, kde si hraje.
Friedrich Schiller

Vznik AK Tišnov

26. 8. 2002 byla odeslána na Ministerstvo vnitra žádost o registraci společně se stanovami občanského sdružení Atletický klub Tišnov. Tuto žádost podali Mgr. Martin Sebera, Mgr. Petra Novotná a Martin Novotný. Za týden přišlo vyrozumění z Úseku sdružování Ministerstva vnitra ČR o splnění všech podmínek ke vzniku občanského sdružení. Bylo nám přiděleno IČO. Následovala žádost o přijetí do Českého atletického svazu, která byla dne 5. listopadu 2002 na zasedání výboru ČASu přijata.


Naším cílem je přilákat ke sportu ještě více dětí, mládeže a dospělých, neboť sport je v centru kultury a životního stylu značné části populace. Sport chápeme nejen jako tvůrce zdraví, ale je i zdroj národní hrdosti. Proč právě atletika? Atletika je estetická, je jí cizí agresivita a násilí, je všeobecně považována za základní sportovní odvětví. Atletika má nezastupitelné místo ve školní tělovýchově a běh pro zdraví se stává masovým fenoménem. Atletika je také královnou sportů a olympijským sportem č. 1. Sport, tělesná výchova, tělesný pohyb jsou pro děti a mládež velmi atraktivním a důležitým prostředkem sebeuspokojení a zdrojem zábavy. Možnost pohybu, vítězství, napětí, soutěživosti mládež ke sportu přitahuje. Zde mohou mladí ukázat, co v nich je, mohou realizovat svoji touhu vyniknout a tady už v raném věku za své výkony sklízejí obdiv dospělých. Úkolem sportovních trenérů, cvičitelů a rozhodčích je podporovat pozitivní vliv sportu, aby se mohl stát důležitou součástí výchovy mládeže. Je jen nutné zabezpečit správné podmínky, ve kterých se bude dále rozvíjet, stanovit pravidla hry a naprosto jednoznačně a nesmlouvavě vystupovat proti nešvarům ve sportu, označit je jako nemorální a nepřípustné a společensky je odsunout na vedlejší kolej. Jsem rádi, že jsme v Tišnově našli podporu v osobách pánů ředitelů základních škol – ZŠ nám. 28. října (pana Kabeše a paní Zhořové) a ZŠ Smíškova (pana Šudáka a Komprse) a ředitele Gymnázia (pana Švábenského a paní Holubové), kteří nám vychází vstříc a umožňují nám realizovat uvedené záměry v prostorách (hřiště, posilovna) jejich škol. Velmi dobrá spolupráce a podpora je i ze strany města Tišnova. Doufáme a věříme, že přilákáme do svých řad mnoho dětí a budoucích talentů, kteří budou vzorně reprezentovat nejen Atletický klub Tišnov, ale také tišnovsko jako region.

Nehledejte rychle svůj sport, sám si vás najde. Neslibujte atletice věrnost až za hrob hned od samého začátku. Jestli od ní utečete k jinému sportu, nebude to pokládat za zradu. Odchovala nejednoho fotbalistu, házenkáře, volejbalistu, košíkáře, cyklistu, tenistu, veslaře i vzpěrače. Atletů, kteří začínali v jiných sportech, je naopak mnohem méně. A tak to bylo, je a bude. Atletika toto své „mateřské postavení“ dostala do vínku a přijímá ho ne jako úděl, ale jako výsadu. Proto koketuj s atletikou. Dá ti základy, na kterých vždy můžeš stavět. A kdo ví, jestli si ona nevybere právě tebe. Možná, že najednou zjistíš, že jsi v ní až po uši…

Martin Sebera
předseda AK Tišnov