AK Tišnov, Alšova 976, 666 01 Tišnov, IČO 26599546
tel. 608 080 590, email: martin.sebera@email.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Tišnov, 27-8624350267 / 0100Rok 2017
2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
 

Facebooková prezentace Atletického klubu AK Tišnov
Fotogalerie na http://atleti-tisnov.rajce.idnes.cz/


12. 11. 2017 - Běh tišnovskými uličkami, fotoglaerie Seberovi, Jíchovi
V neděli 12. 11. 2017 proběhly Tišnovem již potřetí rodinném týmy, které se rozhodly oslavit svátek Martina příjemnou pohybovou aktivitou. Závod je myšlen jako především setkání rodinných týmů všech věkových skupin, se specifickými pravidly, kde nevyhrává nejrychlejší, ale nejpřesněji běžící tým, kdy se trojčlenná štafeta snaží co nejvíce přiblížit předem nahlášenému času. Výsledky: Nejlepší odhad předvedli Krištofovi, kteří trasu v oblasti vytyčenou ulicemi Na Hrádku, Riegrova a Sv. Čecha, zaběhli o 28 s rychleji než odhadli. Na druhém místě skončily holky Kalné a třetí Seberovi :-). Následovala tombola, kde vítěznou cenu - dort ve tvaru dárkové krabice – opět převzali Krištofovi. Nikdo z 12 zúčastněných rodinných týmů však neodešel s prázdnou. Pořadatelé děkují svým kolegům, kteří stáli na trase jako směrníci, dále pak firmě KOMAExpodesign a městu Tišnovu za podporu.

tým jméno 1 jméno 2 jméno 3 čas čas2 rozdíl pořadí
KreKri Martin Lenka Lukáš 09:55,1 09:27,1 28,0 1
Kalnice Rousí Joha Zuzana 09:19,0 07:45,8 93,2 2
Seberátoři z AK Martin Any Petra 11:11,1 09:23,1 108,0 3
Kykyryký tým Adélka Jana Zuzanka 14:12,5 12:01,4 131,1 4
Mazlíci   Natálie Lucka + Marek Martin 09:58,9 07:31,6 147,3 5
Andílci Anežka Eliška Laďa 15:20,0 12:31,5 167,5 6
Buffa tým Saša Pavel Ráďa 15:15,2 12:12,3 182,9 7
Hepíci Jirka Vojta Iva 12:34,5 09:16,7 197,8 8
Müllerovi Lenka Lukáš Lenka + Natálie 14:12,1 09:29,9 291,2 9
Orli Zbyněk Veronika Matyáš 17:18,0 12:02,1 315,9 10
Lauovi Niky Miry Tomáš 17:00,0 10:26,1 393,9 11
Šneci Běleč Vítek Ráďa Jana 18:59,9 11:15,5 464,4 12

 


Vítězové závodu a zároveň výherci první ceny v tombole - Martin, Lenka a Lukáš Krištofovi

 

29. 10. 2017 - KBL 07- Běh na Babí Lom, fotogalerie
J. Kundrát: Aleš Sikora se ukázal, jako velmi zdatný organizátor. Ačkoliv předpověď slibovala větrnou smršť a déšť, která všechny účastníky po cestě do Kuřimi také postihla, mezi organizátorem a Nejvyšším nakonec došlo k dohodě, a tak přibližně od 9:45 do 11:00 se počasí umoudřilo a závod tak mohl proběhnout v poměrně dobrých podmínkách. A tišnováci znovu bodovali. V lidovém běhu si pro zlato v atletické školce doběhla mezi holkama Amálka Kundrátová a mezi klukama Marek Mazálek. V přípravce si stříbro mezi kluky odnesl Jakub Marek a mezi holkami Natálka Mazálková. V mladších žačkách pak zlato přidala ještě Magda Kundrátová. Mezi dospělými už do závodu nastoupila jen dvojice Danča Vojtová a Kateřina Smetanová, obě si ve svých kategoriích také odnesli stříbro. Mezi muži Václav Maixner mezi veterány vydřel bronz. Jarek Kundrát tentokráte dal přednost bojovnici Amálce, které dělal běžeckého parťáka na náročné trase v délce 2,6 km a těší se na příští sezónu, kdy bude závodit méně, než letos, takže mu na místní závody zase zbude více prostoru a chuti. A jak jsme dopadli celkově?

Do celkového pořadí vyhlášeni vždy závodníci, kteří odběhli alespoň dva závody.

Lidové běhy:

Atletická školka 0-7 let dívky
1. místo - Amálka Kundrátová - 346 bodů ( 4 závody )
Přípravka dívky
1. místo - Natálie Mazálková - 490 bodů ( 5 závodů )
Mladší žačky
1. místo - Magda Kundrátová - 500 bodů ( 7 závodů )
Atletická školka 0-7 let chlapci
1. místo - Marek Mazálek - 492 bodů ( 5 závodů )
Minipřípravka chlapci 8-9 let
3. místo - Miroslav Motúz - 169 bodů ( 2 závody )
Přípravka chlapci
1. místo - Jakub Marek - 480 bodů ( 6 závodů )

Hlavní běhy:
Ženy 34+
3. místo - Kateřina Smetanová - 385 bodů ( 6 závodů )
10. místo - Petra Seberová - 182 bodů ( 2 závody )
Ženy 45+
1. místo - Daniela Vojtová - 470 bodů ( 6 závodů )
4. místo - Jindřiška Vrzalová - 323 bodů ( 4 závody )
7. místo - Ivana Jíchová - 190 bodů ( 2 závody )
Muži do 39 let
8. místo - Ondřej Doležal - 295 bodů ( 4 závody )
Muži 40+
12. místo - Jaroslav Kundrát - 268 bodů ( 4 závody )
19. místo - Martin Sebera - 131 bodů ( 2 závody )
Muži 70+
2. místo - Václav Maixner - 434 bodů ( 7 závodů )

AK TIŠNOV celkem získal 6 zlatých, jedno stříbrné a dvě bronzová umístění.

.

20. 10. 2017 - 15 let založení Atletického klubu AK Tišnov, fotogalerie
20. října 2017 proběhlo v restauraci v Jamném slavnostní setkání u příležitosti 15 let od založení Atletického klubu AK Tišnov, z.s. Na úvod vystoupil předseda klubu Martin Sebera, který zhodnotil dosavadní činnosti klubu od počátků až do současnosti a vyzdvihnul hned několik skutečností.

 • Za 15 let prošlo klubem 795 členů, převážně tišnovských dětí. Mnohé děti kontinuálně navštěvovaly tréninky a zůstaly věrné i přes 9 let. Velkým potěšením nám jsou děti našich prvních svěřenců. Aktuálně navštěvuje klub 138 dětí, vzhledem ke kapacitním možnostem musíme zájemce bohužel odmítat. Každoroční tradicí je výroba klubových triček. Na škále barev již není místo, které by neneslo klubové logo…
 • Klub se ve své šíři záběru kromě mládežnických kategorií věnuje i dospělým s přesahem až do kategorie masters, kde tišnováci úspěšně reprezentují na mistrovstvích světa či Evropy (Jíchová, Doležal, Sebera)
 • Nabídku již pátým rokem rozšiřujeme i mezi začátečníky a mírně pokročilé běžce pořádáním běžecké školky pro dospělé pod názvem Běh pro zdraví. V 6 ročnících navštívilo tento program 113 dospělých běžců převážně z Tišnova, někteří i opakovaně. Tým tišnovských Rolling Woman (Smetanová, Vojtová, Vrzalová, Jíchová, Seberová, Hanušová) je postrachem okolních běžeckých závodů od Nového Města na Moravě až po Brno, na půlmaratonských tratích dohání českou špičku Kundrát, Doležal a Bortlík.
 • Pro tišnovské děti klub pořádá 2x do roka atletický čtyřboj určený pro děti od 3 do 15 let. Proběhlo již celkem 25 čtyřbojů, na kterých si základy atletických disciplín vyzkoušelo přes 2188 závodníků. Dalším tradičním závodem je Skokanský trojboj O Pohár Geodetické kanceláře Souček, kde proběhlo 13 ročníků. Tradici místních závodů doplňuje rodinný štafetový Běh tišnovskými uličkami konaný v půlce listopadu
 • Všichni trenéři jsou tišnováci a též prošli trenérskou péči manželů Seberových. Za tu dobu se vystřídalo 13 trenérů, aktuálně má klub 7 trenérů (Petra Seberová, Tereza Součková, Michaela Jurčáková, Renata Zavadilová, Martin Novotný, Alena Mašková, Martin Sebera), všichni jsou kvalifikovaní podle stupnice dané Českým atletickým svazem.
 • Dále byly ve stručnosti připomenuty největší úspěchy klubu a tím jsou medaile z Mistrovství ČR a reprezentanti ČR v mládežnických kategoriích (Miovský, Ondroušek, Filla, Pavelka, Flamich, Konečný), dále byli připomenuti aktuální aspiranti na mládežnické republikové medaile (Blažková, Drhlík, Misař, Paralič). Tišnov se svými podmínkami a spádovostí do Brna je „odsouzen“ na přípravu mládežnických talentů a posléze odesílání do regionálních střediskových center. I tuto skutečnost bere klub jako svou nikoliv nevýhodu, ale jako výsadu.
 • Atletický klub si nesmírně váží všech sponzorů, partnerů a podporovatelů klubu. Mezi největší a zároveň tradiční patří: město Tišnov, Geodetická kancelář Souček, Umiši-Miluše Šišmová, Jihomoravský kraj, MŠMT, KOMAExpodesign, rodina Novotných, rodina Součků aj.
 • Výbor klubu od počátku pracuje ve dvoučlenném složení Petra a Martin Seberovi
 • Klub prezentuje svou činnost na webových stránkách www.aktisnov.cz a facebooku www.facebook.com/groups/atleticky.klub.Tisnov/. Dostupné fotografie jsou pravidelně vyvěšovány na atleti-tisnov.rajce.idnes.cz/

Celý program oslav byl veden v duchu poděkování zejména trenérům a funkcionářům za jejich obětavou práci s přáním pokusit se nastolenou vysokou laťku držet i nadále. Na závěr byl připomenut hlavní cíl klubu, kterým je přilákat ke sportu ještě více dětí, mládeže a dospělých, neboť sport je v centru kultury a životního stylu značné části populace. Sport chápeme nejen jako tvůrce zdraví, ale je i zdroj národní hrdosti. Atletika je estetická, je jí cizí agresivita a násilí, je všeobecně považována za základní sportovní odvětví. Ač touha uspět je přirozenou ve všech sportech, tišnovští atleti ji vidí malinko odlišně, v souladu s klubovým mottem: „Nehledejte rychle svůj sport, sám si vás najde. Neslibujte atletice věrnost až za hrob hned od samého začátku. Jestli od ní utečete k jinému sportu, nebude to pokládat za zradu. Odchovala nejednoho fotbalistu, házenkáře, volejbalistu, košíkáře, cyklistu, tenistu, veslaře i vzpěrače. Atletů, kteří začínali v jiných sportech, je naopak mnohem méně. A tak to bylo, je a bude. Atletika toto své „mateřské postavení“ dostala do vínku a přijímá ho ne jako úděl, ale jako výsadu. Proto koketuj s atletikou. Dá ti základy, na kterých vždy můžeš stavět. A kdo ví, jestli si ona nevybere právě tebe. Možná, že najednou zjistíš, že jsi v ní až po uši...


Na snímku vedení Atletického klubu AK Tišnov Petra a Martin Seberovi

 

15. 10. 2017 - KBL 06 - KUŘIMSKÁ HODINOVKA
J. Kundrát: Za příjemného počasí se řada tišnovských běžců odhodlala vyzkoušet své síly a trpělivost kroužením na atletickém oválu v Kuřimi. Účastníků bylo vcelku hodně a závody měly velmi dobrou atmosféru a náboj. V některých dětských kategoriích o medailích rozhodovaly skutečně jen pouhé metry ...
V osmiminutovce se v atletické školce na 4. místě umístila Amálka Kundrátová (1480 m), když jí na bronz chyběly pouhé 2 metry, na stříbro pět metrů a na zlato 30 metrů. Neskutečně vyrovnaný a dramatický závod. V minipřípravce druhou bramboru přidala Alexandra Mašková za 1523 m. Mezi chlapci si bronz vydřel Marek Mazálek za 1434 m. Účast jsme měli i v běhu na 12 minut, kde v přípravce dívek zvítězila Natálka Mazálková s 2491 m. V mladších žačkách si bronz získala Magda Kundrátová za 2560 m. V přípravce chlapců na šestém místě doběhl Jakub Marek (2495 m). Dospěláci na ovále kroužili rovnou hodinu a vcelku si to užívali. Katka Smetanová odkroužila 11371 m a obsadila sedmé místo v kategorii ŽENY 35+. Nejlepší kroužkovanou předvedla Jindřiška Vrzalová, která v kategorii ŽENY 45+ s 11697 m nenašla konkurenci. Na druhém místě za ní se držela Danča Vojtová (11449 m). Mezi muži 40+ doběhl na osmém místě Jaroslav Kundrát - 12842 m. Nestárnoucí Václav Maixner přidal stříbro za 10139 m

.

12. 10. 2017 Sprinterský trojboj žactva, Kuřim, fotogalerie
ročník 2010 a mladší - dívky
Jméno ročník oddíl / město
60m
poř.
100
poř.
200m
poř.
Celkem
Celkové pořadí
Adriana Bukalová 2010 AK Tišnov
10,9
1
18,6
1
40,80
2
4
1
Alice Bořilová 2010 AK Kuřim
11,2
2
19,2
2
41,70
3
7
2
Anežka Kocůrová 2010 AK Tišnov
12,5
6
19,6
3
40,30
1
10
3
Tereza Šťastná 2010 AK Kuřim
12,3
3
20,1
4
43,80
5
12
4
Elizabeta Kalná 2010 Hradčany
12,3
3
20,5
6
43,70
4
13
5
Simona Krňávková 2010 AK Kuřim
12,3
3
20,4
5
45,80
7
15
6
Klaudie Slezáková 2011 AK Kuřim
12,5
6
21,1
7
44,60
6
19
7
Adéla Tomíšková 2010 AK Kuřim
14,3
9
24,2
8
52,50
8
25
8
Simona Kosová 2010 Tišnov
12,9
8
25,7
9
54,20
9
26
9
Klára Drimlová 2011 Sokol Kuřim
15,3
10
28,5
10
57,00
10
30
10
Pavlínka Obůrková 2013 Sokol Kuřim
19,5
11
34,9
11
74,40
11
33
11
ročník 2010 a mladší - chlapci
Jméno ročník oddíl / město
60m
poř.
100
poř.
200m
poř.
Celkem
Celkové pořadí
František Svoboda 2010 AK Kuřim
11,9
2
19,9
1
41,50
1
4
1
Matyas Sebera 2010 AK Tišnov
11,8
1
20,8
2
44,00
2
5
2
Marek Mazálek 2010 AK Tišnov
12,2
3
22,5
6
46,50
3
12
3
Filip Hálek 2010 AK Kuřim
12,8
4
22,1
3
46,90
5
12
3
Dominik Heisler 2010 AK Tišnov
13,7
8
22,2
4
46,50
3
15
5
Ondřej Vlček 2011 Sokol Kuřim
13,0
5
22,2
4
49,30
8
17
6
Vojtěch Zdráhal 2012 Sokol Kuřim
13,4
7
22,5
6
49,10
7
20
7
Vítek Radkovský 2012 Sokol Kuřim
13,1
6
22,9
8
51,00
9
23
8
Jakub Pokorný 2011 AK Kuřim
13,7
8
23,8
9
47,90
6
23
8
Jan Herman 2011 Sokol Kuřim
14,0
10
24,7
10
58,50
10
30
10
Ondřej Pavlík 2013 Sokol Kuřim
16,5
11
27,2
11
59,50
11
33
11
Michal Říha 2013 Sokol Kuřim
19,6
12
39,6
12
96,50
12
36
12
ročník 2008 - 2009 - dívky
Jméno ročník oddíl / město
60m
poř.
100
poř.
200m
poř.
Celkem
Celkové pořadí
Hannah Šocová 2008 ŠAK Židlovochovice
9,8
1
16,0
1
33,80
1
3
1
Karolína Svobodová 2009 AK Tišnov
11,3
2
18,8
2
38,90
2
6
2
Pavla Polášková 2009 AK Kuřim
11,4
3
18,9
3
39,30
3
9
3
Lucie Štoudková 2008 AK Kuřim
11,6
4
19,2
4
40,80
4
12
4
Karolína Januszová 2008 AK Tišnov
11,6
4
19,9
5
43,50
6
15
5
Olga Boleslavová 2008 AK Kuřim
11,9
6
20,2
7
43,00
5
18
6
Anna Chaloupková 2009 AK Kuřim
12,3
7
19,9
5
44,00
7
19
7
Barbora Slezáková 2009 AK Kuřim
13,5
8
23,0
8
49,70
8
24
8
ročník 2008 - 2009 - chlapci
Jméno ročník oddíl / město
60m
poř.
100
poř.
200m
poř.
Celkem
Celkové pořadí
Vojtěch Krňávek 2009 AK Kuřim
10,1
1
16,7
1
35,80
1
3
1
Martin Janíček 2008 Kuřim
10,4
2
17,4
2
37,70
3
7
2
Adam Ospalý 2008 AK Kuřim
10,9
3
18,2
3
36,50
2
8
3
Michael Vladík 2009 AK Kuřim
11,0
4
18,9
4
40,60
4
12
4
Jiří Helán 2009 AK Kuřim
11,9
5
19,0
5
43,50
5
15
5
Štěpán Chaloupka 2009 AK Kuřim
11,9
5
20,2
6
44,30
6
17
6
Matěj Pokorný 2009 AK Kuřim
12,5
7
21,4
7
44,60
7
21
7
ročník 2006 - 2007 - dívky
Jméno ročník oddíl / město
60m
poř.
100
poř.
200m
poř.
Celkem
Celkové pořadí
Karolína Trešerová 2006 AK Kuřim
9,6
2
16,1
2
33,10
1
5
1
Andrea Žáková 2007 Předklášteří
9,4
1
15,8
1
34,60
4
6
2
Natálie Mazálková 2007 AK Tišnov
9,6
2
16,3
3
34,10
2
7
3
Aneta Seberová 2007 AK Tišnov
9,9
4
16,3
3
34,20
3
10
4
Eliška Fučíková 2006 AK Tišnov
10,4
6
17,2
5
36,10
5
16
5
Karolína Kopečná 2007 AK Kuřim
10,1
5
17,3
6
37,40
6
17
6
Barbora Polášková 2007 AK Kuřim
10,5
7
17,7
7
40,50
7
21
7
ročník 2006 - 2007 - chlapci
Jméno ročník oddíl / město
60m
poř.
100
poř.
200m
poř.
Celkem
Celkové pořadí
David Holík 2006 AK Tišnov
9,9
1
16,0
1
34,10
2
4
1
Jakub Marek 2006 AK Tišnov
10,0
2
16,2
2
33,90
1
5
2
Štěpán Proks 2007 AK Kuřim
10,2
3
16,3
3
34,90
3
9
3
Michal Svoboda 2006 AK Kuřim
10,2
3
16,8
4
34,90
3
10
4
Šimon Tajovský 2007 AK Kuřim
10,7
6
17,4
5
36,50
5
16
5
Čeněk Hlucháň 2007 Kuřim
10,6
5
17,6
7
37,80
6
18
6
Jonáš Jedlička 2007 Tišnov
10,7
6
17,5
6
38,70
8
20
7
Tomáš Bořil 2006 Moravské Knínice
11,0
8
17,9
8
37,80
6
22
8
ročník 2004 - 2005 - dívky
Jméno ročník oddíl / město
60m
poř.
100
poř.
200m
poř.
Celkem
Celkové pořadí
Hana Blažková 2004 AK Tišnov
8,9
1
14,9
1
30,40
1
3
1
Eliška Konečná 2005 AK Kuřim
9,3
2
15,2
2
31,50
2
6
2
Johana Kalná 2005 Hradčany
9,7
3
16,6
3
33,90
3
9
3
Chlapci
Jméno ročník oddíl / město
60m
poř.
100
poř.
200m
poř.
Celkem
Celkové pořadí
Jakub Matula 2004 AK Kuřim
9,4
1
15,2
1
32,90
1
3
1
Matěj Tajovský 2004 Kuřim
9,4
1
15,3
2
33,90
2
5
2
     
ročník 2002 - 2003 - dívky
Jméno ročník oddíl / město
60m
poř.
100
poř.
200m
poř.
Celkem
Celkové pořadí
Michaela Skoumalová 2003  
9,7
1
15,8
1
31,60
1
3
1
Edita Krňávková 2003 AK Kuřim
10,4
2
17,0
2
36,50
2
6
2
Chlapci
Jméno ročník oddíl / město
60m
poř.
100
poř.
200m
poř.
Celkem
Celkové pořadí
bez účasti    

.

05. 10. 2017 Atletický čtyřboj, Kuřim, fotogalerie
ročník 2010 a mladší
Dívky
Měřeno od místa odrazu
Jméno
ročník
oddíl / město
60m
poř.
dálka
poř.
míček
poř.
200m
poř.
Celkem
Celk. pořadí
Simona Krňávková
2010
AK Kuřim
12,8
3
248
1
9,50
2
45
3
9
1
Tereza Šťastná
2010
AK Kuřim
13,0
4
228
3
11,20
1
44
2
10
2
Anežka Kocůrová
2010
AK Tišnov
12,6
1
205
5
5,10
9
43
1
16
3
Simona Kosová
2010
Předklášteří
12,6
1
191
8
9,10
3
49
5
17
4
Liliana Ostrá
2010
Sokol Kuřim
13,1
5
238
2
5,80
7
47
4
18
5
Klaudie Slezáková
2011
AK Kuřim
13,1
5
216
4
8,10
5
51
6
20
6
Magdalena Bravencová
2012
Sokol Kuřim
13,9
7
191
8
8,70
4
53
7
26
7
Šárka Dvořáková
2011
AK Tišnov
14,7
9
200
6
6,25
6
62
12
33
8
Ema Bonaventurová
2011
AK Kuřim
15,3
11
196
7
5,80
7
55
8
33
9
Linda Hálová
2011
Kuřim
14,4
8
91
14
3,80
10
58
10
42
10
Klára Drimlová
2011
Sokol Kuřim
15,1
10
153
10
3,30
14
56
9
43
11
Ema Kořenková
2012
Sokol Kuřim
15,4
12
123
12
3,70
12
60
11
47
12
Pavlína Obůrková
2013
Sokol Kuřim
18,3
13
150
11
3,75
11
72
13
48
13
Marta Bonaventurová
2013
Kuřim
21,1
15
100
13
3,20
15
90
15
58
14
Aneta Hauserová
2013
Kuřim
21,4
16
80
15
3,65
13
85
14
58
15
Nina Kořenková
2013
Kuřim
19,1
14
15
2,65
16
120
16
61
16
ročník 2010 a mladší
Chlapci
Měřeno od místa odrazu
Jméno
ročník
oddíl / město
60m
poř.
dálka
poř.
míček
poř.
200m
poř.
Celkem
Celk. pořadí
František Svoboda
2010
AK Kuřim
12,0
1
271
1
12,20
4
41
1
7
1
Marek Mazálek
2010
AK Tišnov
12,4
2
271
1
14,50
3
43
2
8
2
Lukáš Kuchařík
2012
AK Tišnov
13,4
5
222
5
8,90
6
44
3
19
3
Filip Hálek
2010
Kuřim
13,5
6
226
3
9,70
5
46
5
19
4
Antonín Hauser
2010
AK Kuřim
14,1
10
226
3
15,30
1
53
8
22
5
Ondřej Machovský
2012
AK Tišnov
12,8
3
211
9
8,90
6
54
9
27
6
Ondřej Vlček
2011
Sokol Kuřim
13,7
7
215
7
7,00
9
45
4
27
7
Vítek Radkovský
2012
Sokol Kuřim
13,2
4
165
11
5,30
14
48
6
35
8
Jakub Pokorný
2011
AK Kuřim
15,3
13
198
10
15,10
2
55
10
35
9
Kryštof Šesták
2011
Sokol Kuřim
14,6
11
217
6
6,80
10
56
11
38
10
František Paseka,
2012
Sokol Kuřim
13,8
9
213
8
6,10
11
59
12
40
11
Dominik Heisler
2010
AK Tišnov
13,7
7
159
13
5,10
15
50
7
42
12
Martin Šesták
2011
Sokol Kuřim
14,8
12
151
16
7,50
8
63
13
49
13
Tomáš Trnečka
2013
Sokol Kuřim
15,8
14
158
14
4,50
17
65
14
59
14
Martin Kuchařík
2013
AK Tišnov
16,3
15
161
12
5,00
16
75
17
60
15
Leoš Kuchařík
2012
AK Tišnov
16,6
16
142
17
5,60
13
68
16
62
16
Tomáš Janda
2012
Sokol Kuřim
17,1
18
156
15
5,65
12
88
18
63
17
Vojtěch Novák
2012
AK Tišnov
16,8
17
128
19
3,10
19
67
15
70
18
David Přidal
2012
Kuřim
17,8
19
141
18
4,10
18
94
19
74
19
ročník 2008 - 2009
Dívky
Měřeno od místa odrazu
60m
poř.
dálka
poř.
míček
poř.
400m
poř.
Celkem
Celk. pořadí
Jméno
ročník
oddíl / město
Hannah Šocová
2008
ŠAK Židlochovie
9,7
1
3,67
1
19,90
2
1:26,8
1
5
1
Alexandra Mašková
2008
AK Tišnov
10,6
2
3,00
2
20,70
1
1:43,9
5
10
2
Pavla Polášková
2009
AK Kuřim
10,8
3
2,94
3
12,88
8
1:28,8
2
16
3
Rosalie Kalná
2008
Hradčany
11,0
4
2,92
4
14,90
5
1:29,3
3
16
4
Karolína Svobodová
2008
AK Tišnov
11,3
5
2,89
5
17,00
4
1:31,9
4
18
5
Karolína Lamačová
2009
AK Tišnov
11,9
7
2,74
6
19,80
3
1:45,5
6
22
6
Kateřina Modřická
2009
AK Tišnov
12,1
8
2,45
7
13,25
6
1:49,2
8
29
7
Olga Boleslavová
2008
AK Kuřim
11,8
6
2,27
9
9,20
11
1:47,0
7
33
8
Andrea Dvořáková
2009
AK Tišnov
12,1
8
2,28
8
11,70
9
1:53,3
9
34
9
Veronika Přidalová
2009
Kuřim
12,8
10
2,22
10
9,80
10
1:59,0
11
41
10
Karolína Jandová
2009
Kuřim
13,5
12
2,02
12
13,10
7
1:59,2
12
43
11
Veronika Paulíková
2009
Kuřim
13,2
11
2,18
11
8,80
12
1:58,5
10
44
12
Chlapci
Měřeno od místa odrazu
Jméno
ročník
oddíl / město
60m
poř.
dálka
poř.
míček
poř.
400m
poř.
Celkem
Celk. pořadí
Vojtěch Krňávek
2009
AK Kuřim
9,6
1
3,49
1
25,50
2
1:26,8
2
6
1
Jiří Merel
2009
AK Tišnov
10,4
2
3,06
3
21,30
4
1:22,8
1
10
2
Adam Eremiáš
2008
AK Kuřim
11,2
5
2,93
4
35,20
1
1:29,7
3
13
3
Adam Ospalý
2008
AK Kuřim
10,6
3
3,10
2
19,50
5
1:32,0
4
14
4
Jan Réman
2008
Předklášteří
10,8
4
2,87
5
24,70
3
1:43,2
6
18
5
Lukáš Kráčman
2008
AK Kuřim
11,7
6
2,60
6
15,00
6
1:40,9
5
23
6
Jonáš Hála
2009
AK Kuřim
11,8
7
2,54
7
15,00
6
1:53,6
7
27
7
Matěj Pokorný
2009
AK Kuřim
12,2
8
2,31
8
12,35
8
1:59,9
8
32
8
ročník 2006 - 2007
Dívky
Jméno
ročník
oddíl / město
60m
poř.
dálka
poř.
míček
poř.
400m
poř.
Celkem
Celk. pořadí
Natálie Mazálková
2007
AK Tišnov
9,7
2
3,63
1
29,35
1
1:26,8
1
5
1
Andrea Žáková
2007
Předklášteří
9,4
1
3,50
2
21,20
2
1:30,2
3
8
2
Aneta Seberová
2007
AK Tišnov
10,0
3
3,49
3
16,95
5
1:28,0
2
13
3
Eliška Fučíková
2006
Vohančice (AK Tišnov)
10,3
4
3,08
4
14,30
7
1:31,3
4
19
4
Anna Ambrožová
2006
AK Kuřim
10,6
5
2,86
5
18,10
4
1:33,1
5
19
5
Lucie Juříčková
2006
Předklášteří
10,8
6
2,70
6
20,60
3
1:39,5
6
21
6
Natálie Müllerová
2007
AK Tišnov
11,9
7
2,41
7
16,45
6
1:43,4
7
27
7
Chlapci
Jméno
ročník
oddíl / město
60m
poř.
dálka
poř.
míček
poř.
400m
poř.
Celkem
Celk. pořadí
David Holík
2006
AK Tišnov
10,0
1
3,61
1
26,60
4
1:19,7
1
7
1
Jakub Marek
2006
AK Tišnov
10,2
2
3,30
4
33,80
2
1:20,5
2
10
2
Michal Svoboda
2006
AK Kuřim
10,7
4
3,33
3
35,10
1
1:21,6
4
12
3
Štěpán Proks
2007
AK Kuřim
10,4
3
3,36
2
32,30
3
1:23,2
5
13
4
Jonáš Jedlička
2007
Tišnov
10,7
4
3,17
5
25,50
5
1:31,2
7
21
5
Šimon Tajovský
2007
AK Kuřim
10,7
4
2,80
8
16,50
7
1:20,8
3
22
6
Kryštof Nečas
2007
AK Tišnov
11,5
8
3,00
6
21,20
6
1:26,6
6
26
7
Jakub Procházka
2007
Předklášteří
11,4
7
2,84
7
16,30
8
1:34,5
8
30
8
ročník 2004 - 2005
Dívky
Jméno
ročník
oddíl / město
60m
poř.
dálka
poř.
míček
poř.
800m
poř.
Celkem
Celk. pořadí
Eliška Konečná
2005
AK Kuřim
9,3
1
3,84
1
34,10
2
3:07,6
1
5
1
Magda Kundrátová
2004
AK Tišnov
10,0
3
3,64
2
39,10
1
3:09,7
2
8
2
Johana Kalná
2005
Vyškov
9,8
2
3,54
4
26,20
4
3:15,0
3
13
3
Lucie Babáková
2005
AK Tišnov
10,4
4
3,59
3
27,40
3
3:20,3
4
14
4
Chlapci
Jméno
ročník
oddíl / město
60m
poř.
dálka
poř.
míček
poř.
800m
poř.
Celkem
Celk. pořadí
Šimon Kafka
2004
AK Kuřim
9,3
1
3,79
2
38,90
1
3:09,3
1
5
1
Jakub Matula
2004
AK Tišnov
9,6
3
4,10
1
32,70
2
3:17,5
3
9
2
Dominik Schulz
2004
AK Tišnov
9,5
2
3,66
3
29,80
4
3:13,7
2
11
3
Matěj Tajovský
2004
Kuřim
9,8
4
3,51
4
32,40
3
3:21,4
4
15
4
ročník 2002 - 2003
Dívky
Jméno
ročník
oddíl / město
60m
poř.
dálka
poř.
míček
poř.
800m
poř.
Celkem
Celk. pořadí
Anna Ryšavá
2002
AC Moravská Slávia
10,1
2
3,56
1
30,10
1
2:56,6
1
5
1
Sára Huňáčková
2003
AK Tišnov
9,9
1
3,15
2
19,50
2
3:25,2
2
7
2
Chlapci
Jméno
ročník
oddíl / město
60m
poř.
dálka
poř.
míček
poř.
800m
poř.
Celkem
Celk. pořadí
Jonáš Konečný
2003
AC Moravská Slavia
8,3
1
4,96
1
38,90
1
2:53,5
1
4
1
Vojta Hora
2003
AK Kuřim
10,3
2
3,21
2
36,70
2
3:06,4
2
8
2

.

01. 10. 2017 Mistrovství Moravy a Slezska mladšího žactva, Hranice, fotogalerie
Neděle 1. října 2017 přivítala v Hranicích nejlepší atlety Moravy v kategorii mladšího žactva. Celou letošní sezónu Hana Blažková potvrzovala velmi dobrou sprinterskou formu a podařilo se jí o ní přesvědčit i celou moravskou konkurenci i na konci sezóny. Nejkratší sprint na 60 m vyhrála časem 8,47 s a na 150 m doběhla celkově druhá časem 45,19 s.


Vítězná Blažková na nejkratším sprintu

24. 09. 2017 Atletický čtyřboj, Tišnov, fotogalerie Ondáčkovi, Seberovi, Kundrátovi
Počasí na tento závod vyšlo perfektně. Dva dny před závodem vytrvale pršelo a ani předpovědi na neděli nebyly zrovna růžové. Také mnoho rodičů dopředu napsalo, že nepřijedou z obavy před deštěm. Celé nedělní dopoledne však nespadla ani kapka, sice bylo chladněji, ale defacto vynikající podmínky pro závodění. Na závody se prezentovalo nakonec solidních 102 účastníků. S tímto počtem si pořadatelé z řad trenérů, běžců a přátel Atletického klubu "hravě" poradili a tak závody úspěšně bez dlouhého zdržování skončily ještě před polednem. Do skokanského trojboje družstev se letos nepřihlásilo žádné družstvo...

Poděkování patří partnerům a sponzorům závodu, kterými jsou město Tišnov, Geodetická kancelář Souček, KOMAExpodesign, Vitar, s.r.o., ZŠ Tišnov, nám. 28. října, ZŠ Tišnov, Smíškova a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

Předpřípravka II - CH (2010 a mladší)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b míček b 200   200 200m b celkem pořadí
77 Muzikář Ondřej 2010 Sokol Bílovice nad Svitavou 10,8 1 276 1 14,70 3 0 : 39,1 39,1 1 6 1
54 Juřica Tomáš 2010 AC Moravská Slavia 11,6 3 247 5 16,90 1 0 : 42,0 42 2 11 2
124 Tesař David 2011 AK Tišnov 11,4 2 276 1 9,00 9 0 : 42,8 42,8 3 15 3
42 Krištof Martin 2010 Tišnov 11,8 5 250 4 13,10 5 0 : 43,2 43,2 4 18 4
24 Sebera Matyas 2010 AK Tišnov 12,2 6 244 6 13,70 4 0 : 45,6 45,6 6 22 5
85 Lidman Šimon 2010 - 11,6 3 240 8 12,40 6 0 : 43,6 43,6 5 22 5
4 Mazálek Marek 2010 AK Tišnov 12,2 6 244 6 10,30 7 0 : 46,8 46,8 7 26 7
47  Veselý Marek 2011 AK Tišnov 12,5 8 251 3 7,40 14 0 : 47,9 47,9 8 33 8
115 Pokorny Jakub 2011 AK Kurim 13,3 12 207 10 16,20 2 0 : 49,7 49,7 9 33 8
8 Machovský Ondřej 2012 AK Tišnov 13,1 10 222 9 9,00 9 0 : 49,7 49,7 9 37 10
17 Kuchařík Lukáš 2012 AK Tišnov 13,5 14 186 11 8,40 12 0 : 50,4 50,4 11 48 11
60 Grünwald Vít 2011 AK Blansko Dvorská 12,6 9 176 14 7,90 13 0 : 54,6 54,6 13 49 12
112 Polívka Martin 2012 AK Tišnov 13,4 13 165 17 10,00 8 0 : 50,9 50,9 12 50 13
91 Rygl Dominik 2011 - 13,1 10 182 12 6,00 15 0 : 55,0 55 14 51 14
25 Keller Oskar 2011 AK Tišnov 15,4 15 176 14 9,00 9 0 : 57,6 57,6 15 53 15
19 Kuchařík Martin 2013 AK Tišnov 15,5 16 180 13 4,70 18 1 : 0,9 60,9 16 63 16
127 Bořil Jan 2013 SKMK 15,7 17 140 18 5,70 16 1 : 1,8 61,8 17 68 17
18 Kuchařík Leoš 2012 AK Tišnov 16,2 18 168 16 4,90 17 1 : 3,6 63,6 18 69 18
Předpřípravka II - D (2010 a mladší)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b míček b 200   200 200m b celkem pořadí
126 Bořilová Alice 2010 AKK 11,3 1 239 2 12,20 1 0 : 43,6 43,6 2 6 1
13 Beranová Lenka 2010 AK Tišnov 11,9 3 252 1 10,10 3 0 : 42,2 42,2 1 8 2
68 Bukalová Adriana 2010 AK Tišnov 11,3 1 225 5 8,90 5 0 : 44,2 44,2 3 14 3
65 Kalná Elizabeta 2010 ZŠ Smíškova 12,6 6 224 6 9,70 4 0 : 45,9 45,9 5 21 4
106 Řepová Julie 2010 AK Tišnov 12,0 4 236 3 8,90 5 0 : 49,1 49,1 9 21 4
120 Malcherová Elen 2010 ZŠ Prostějov 12,6 6 210 7 10,70 2 0 : 47,4 47,4 7 22 6
121 Kocůrová Anežka 2010 AK Tišnov 12,6 6 205 9 8,70 7 0 : 45,2 45,2 4 26 7
71 Berková Alexandra 2011 Atletika Šumperk 12,4 5 210 7 4,30 17 0 : 47,3 47,3 6 35 8
110 Kubátová Ema 2010 AK Kuřim 12,8 10 226 4 7,70 11 0 : 49,8 49,8 10 35 8
118 Kundrátová Amálie 2010 AK Tišnov 12,7 9 200 12 7,00 14 0 : 47,8 47,8 8 43 10
129 Kundratová Marie 2011 AK Tišnov 13,8 13 203 10 7,90 9 0 : 55,0 55 14 46 11
109 Kubátová Běta 2010 AK Kuřim 13,0 11 180 16 8,40 8 0 : 51,3 51,3 11 46 11
32 Kohoutová Adéla 2010 TJ Sokol 13,7 12 192 14 7,40 12 0 : 51,8 51,8 12 50 13
14 Beranová Monika 2012 AK Tišnov 14,0 14 202 11 7,90 9 1 : 20,8 80,8 17 51 14
94 Januszová Magdalena 2011 AK Tišnov 14,0 14 190 15 5,20 15 0 : 53,0 53 13 57 15
84 Hromčíková Rozálie 2012 AK Tišnov 14,8 16 194 13 4,60 16 0 : 59,9 59,9 16 61 16
  Dufková Sára 2012 Kuřim 14,9 17 168 17 7,20 13 0 : 55,4 55,4 15 62 17
95 Bukalová Viktorie 2013 AK Tišnov 18,5 18 159 18 3,80 18 2 : 52,0 172 21 75 18
33 Kohoutová Zuzana 2013 TJ Sokol 20,5 21 120 19 2,80 20 1 : 22,2 82,2 18 78 19
48 Veselá Kamila 2014 AK Tišnov 18,9 20 94 21 3,60 19 1 : 25,0 85 19 79 20
113 Viktorová Julie 2014 - 18,7 19 98 20 2,50 21 1 : 25,7 85,7 20 80 21
Předpřípravka I - CH (2008-2009)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b míček b 400   400 400m b celkem pořadí
12 Beran Matěj 2008 AK Tišnov 9,8 1 382 1 24,30 4 1 : 20,1 80,1 1 7 1
57 Klimeš Bruno 2008 AK-Blansko Dvorská 10,1 2 323 5 29,40 1 1 : 20,8 80,8 2 10 2
117 Stejskal Ondřej 2008 ŠAK Židlochovice 10,3 3 350 2 20,90 5 1 : 23,3 83,3 3 13 3
30 Škvařil Hynek 2008 AK Blansko Dvorská 10,3 3 347 3 26,30 3 1 : 24,8 84,8 4 13 4
* u prvních tří závodníků rozhoduje při shodě součtu pořadí výkon v běhu na 60 m. Pokud je stále plichta, pak výkon ve skoku do dálky.
87 Réman Jan 2008 AK Předklášteří 11,1 8 325 4 27,70 2 1 : 37,4 97,4 10 24 5
76 Merel Jiří 2009 AK Tisnov 10,9 5 278 10 19,50 6 1 : 25,3 85,3 5 26 6
86 Lidman Kryštof 2008 - 10,9 5 290 7 19,30 7 1 : 33,3 93,3 7 26 6
46  Veselý Vojtěch 2008 AK Tišnov 11,3 9 316 6 19,00 8 1 : 34,0 94 8 31 8
82 Pilný Tomáš 2009 AK Tišnov 10,9 5 287 9 17,40 9 1 : 35,7 95,7 9 32 9
3 Štveráček Petr 2009 AK Tišnov 11,4 10 290 7 11,60 15 1 : 33,1 93,1 6 38 10
107 Řepa Jakub 2008 ZŠ Deblín 12,0 13 262 13 15,60 12 1 : 38,1 98,1 11 49 11
  Dufek Dominik 2009 Kuřim 12,0 13 258 14 16,40 10 1 : 38,9 98,9 12 49 11
1 Klusák Vojtěch 2008 AK Tišnov 11,9 12 275 11 14,90 13 1 : 42,4 102,4 15 51 13
83 Hromčík Štěpán 2009 AK Tišnov 13,1 16 270 12 15,70 11 1 : 41,6 101,6 14 53 14
80 Motúz Miroslav 2009 AK Tišnov 11,8 11 258 14 14,50 14 1 : 45,4 105,4 16 55 15
116 Pokorný Matěj 2009 AK Kurim 13,0 15 251 16 11,60 15 1 : 40,1 100,1 13 59 16
Předpřípravka I - D (2008-2009)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b míček b 400   400 400m b celkem pořadí
62 Šocová Hannah 2008 Šak Židlochovice 9,4 1 382 1 15,80 5 1 : 27,4 87,4 1 8 1
37 Trojancová Monika 2008 Orel Vyškov 10,8 3 303 2 18,20 2 1 : 30,5 90,5 2 9 2
64 Kalná Rosalie 2008 ZŠ Smíškova 11,0 4 291 3 16,40 3 1 : 32,5 92,5 3 13 3
104 Mašková Alexandra 2008 AK Tišnov 10,5 2 290 4 16,20 4 1 : 37,8 97,8 6 16 4
70 Berková Nina 2009 Atletika Šumperk 11,8 8 288 5 14,90 8 1 : 35,3 95,3 4 25 5
44 Švehlová Kateřina 2008 ZŠ Smíškova 11,0 4 271 6 9,20 12 1 : 35,4 95,4 5 27 6
6 Kropáčková Jana 2009 sokol Tišnov 11,8 8 264 8 15,80 5 1 : 38,5 98,5 8 29 7
58 Nováková Kateřina Marie 2008 AK Tišnov 11,4 6 266 7 13,70 9 1 : 37,9 97,9 7 29 7
128 Lamačová Karolína 2009 AK Tišnov 12,1 10 254 11 19,20 1 1 : 40,7 101 9 31 9
63 Valášková Anna 2009 AK Blansko Dvorská 11,4 6 258 10 15,00 7 1 : 41,3 101 10 33 10
61 Ondrušková Ellen 2009 AK Tišnov 12,4 11 206 14 11,70 11 1 : 41,8 102 11 47 11
53 Januszová Karolina 2008 AK Tišnov 12,4 11 261 9 7,00 14 1 : 45,4 105 13 47 11
111 Polívková Nikol 2009 AK Tišnov 12,7 14 221 12 12,80 10 1 : 42,4 102 12 48 13
56 Ondráčková Markéta 2009 AK Tišnov 12,4 11 212 13 9,20 12 1 : 50,4 110 14 50 14
Přípravka - CH (2006-2007)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b míček b 600   600 600m b celkem pořadí
27 Holík David 2006 AK Tišnov 9,4 1 361 1 26,60 6 2 : 14,1 134,1 2 10 1
105 Křížek Filip 2006 Orel Vyškov 9,6 2 315 6 37,80 1 2 : 10,3 130,3 1 10 2
* u prvních tří závodníků rozhoduje při shodě součtu pořadí výkon v běhu na 60 m. Pokud je stále plichta, pak výkon ve skoku do dálky.
49 Lát Dušan 2007 AK Blansko Dvorská 9,7 3 354 2 31,90 2 2 : 23,2 143,2 6 13 3
40 Marek Jakub 2006 Ak Tišnov 10,2 5 326 4 31,60 3 2 : 15,0 135 3 15 4
22 Šíma Ondřej 2007 JAC Brno 9,9 4 350 3 29,60 4 2 : 22,4 142,4 5 16 5
125 Bořil Tomáš 2006 SKMK 11,3 8 292 7 27,90 5 2 : 16,0 136 4 24 6
9 Jedlička Jonáš 2007 AK Tišnov 10,2 5 322 5 22,70 8 2 : 25,1 145,1 8 26 7
59 Grünwald Martin 2007 AK Blansko Dvorská 10,2 5 284 8 22,60 9 2 : 24,6 144,6 7 29 8
198 Chlup Petr 2007 Tišnov 12,3 9 214 9 26,10 7 2 : 55,6 175,6 9 34 9
Přípravka - D (2006-2007)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b míček b 600   600 600m b celkem pořadí
10 Daněčková Lucie 2007 ŠAK Židlochovice 9,4 413 365 231 27,8 210 2 : 6,5 126,5 417 1271 1
114 Vacková Veronika 2006 ŠAK Židlochovice 9,5 391 364 229 25,4 182 2 : 7,4 127,4 405 1207 2
43 Švehlová Anna 2006 ZŠ Smíškova 9,9 308 330 161 29,1 225 2 : 5,7 125,7 428 1122 3
5 Mazálková Natálie 2007 AK Tišnov 9,7 348 356 212 22,6 150 2 : 14,8 134,8 313 1023 4
69 Berková Ema 2007 Atletika Šumperk 9,8 328 356 212 18,5 104 2 : 19,5 139,5 260 904 5
23 Seberová Aneta 2007 AK Tišnov 9,9 308 317 137 17 88 2 : 20,0 140 255 788 6
122 Zourková Lucie 2007 AK Blansko Dvorská 10,7 170 286 84 25,7 186 2 : 13,9 133,9 323 763 7
103 Mašková Radka 2006 AK Tišnov 10,2 252 289 89 20,3 124 2 : 25,5 145,5 199 664 8
34 Fučíková Eliška 2006 zš-Smišková 10,4 218 308 121 15,9 76 2 : 25,6 145,6 198 613 9
51 Holešinská Nela 2007 ŠAK Židlochovice 11,0 128 259 45 22,8 152 2 : 51,0 171 28 353 10
72 Rampulová Karin 2007 Sokol Čebín 11,0 128 230 12 21,1 133   :       273 11
Mladší žáci (2004-2005)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b míček b 800   800 800m b celkem pořadí
79 Dankovský Matyáš 2004 AK Blansko Dvorská 8,6 340 451 292 40,4 227 2 : 55,7 175,7 253 1112 1
20 Hamšík Václav 2005 ŠAK Židlochovice 9,2 214 409 220 39,8 223 3 : 13,2 193,2 132 789 2
90 Nečas Adam 2004 AK Blansko Dvorska 9,2 214           :       214 3
Mladší žákyně (2004-2005)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b míček b 600   600 600m b celkem pořadí
41 Široká Eliška 2004 Ak Blansko Dvorská 8,7 582 446 418 30,8 245 1 : 57,8 117,8 542 1787 1
74 Dekanová Adéla 2005 AK Blansko Dvorská 9,8 328 357 214 45,5 424 2 : 10,6 130,6 364 1330 2
100 Hartmannová Veronika 2004 AC Moravská Slávia Brno 9,7 348 372 246 32,1 260 2 : 14,4 134,4 317 1171 3
67 Kalná Johana 2005 AHA Vyškov 9,3 435 370 242 26,0 189 2 : 16,5 136,5 293 1159 4
28 Kundrátová Magdaléna 2004 AK Tišnov 9,9 308 348 196 33,1 272 2 : 15,4 135,4 306 1082 5
29 Škvařilová Stela 2004 AK Blansko Dvorská 10,7 170 317 137 26,4 194 2 : 17,6 137,6 281 782 6
Starší žáci (2002-2003)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b koule b       1000m b celkem pořadí
123 Zourek David 2003 Blansko 9,7 129 384 181 6,61 284 3 : 57 237 216 810 1
Starší žákyně (2002-2003)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b koule b 800   800 800m b celkem pořadí
101 Petrová Kristýna 2002 AC Moravská Slávia Brno 8,9 531 440 403 8,46 394 3 : 3,1 183,1 337 1665 1
50 Holešinská Iveta 2003 ŠAK Židlochovice 8,8 556 420 355 6,47 276 2 : 49,6 169,6 468 1655 2
36 Trojancová Iveta 2003 Orel Vyškov 9,0 506 397 301 5,00 191 3 : 1,2 181,2 354 1352 3
31 Luňáčková Sára 2003 AK Tišnov 9,1 482 346 192 4,90 185 3 : 8,9 188,9 287 1146 4


23. -24. 09. 2017 Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze (Břeclav), videoreportáž
Vrchol žákovských individuálních soutěží – mistrovství České republiky (MČR) se odehrálo 23. - 24.9. v Břeclavi. Už jen samotná nominace, kterou provádí technický delegát Českého atletického svazu, je velmi dobrou vizitkou pro mladé atlety, protože jsou vybráni jen ti nejlepší s výkonností hodnou MČR. Z Tišnova odcestovalo hned kvarteto závodníků. Věkem mladší žákyně Hana Blažková si zkusila boj s o 2 roky staršími sprinterkami na 60 m. Čas 8,55 s na finále nestačil. V chlapcích své finálové naděje živil Marek Paralič, který v nejkratším sprintu na 60 m časem 7,51 s byl třetím nepostupujícím do finále. I tak celkové 11. místo mezi českými sprintery je velmi dobrá vizitka. Druhý den Marek nastoupil opět ke sprintu, tentokrát na 150 m a časem 17,81 s opět obsadil opět 11. místo, čímž potvrdil příslušnost k nejlepším českým sprinterům. Ve výšce i přes lehkou virózu exceloval Filip Misař a jen vinou zaváhání na výšce 163 cm skončil 9. Výkon 163 cm skočený na první pokus v deštivém a chladném počasí stačil na 6. místo... Misařovo umístění je tak nejlepším tišnovským výsledkem na celém mistrovství. Ve štafetě 4x60 m pak duo tišnovských sprinterů Marek Paralič a Filip Drhlík doplněné dvěma sprintery z Vyškova obsadilo časem 28,95 s 16. místo.


zleva: Paralič, Drhlík, Misař

10. 09. 2017 Starší žáci ve finále Moravy (Břeclav)
Na 3. kole staršího žactva 10. 9. 2017 v Břeclavi se tři tišnováci v dresech vyškovského týmu ukázali jako základní stavební kameny celého družstva. Superrychlý čas 7,42 s předvedl Marek Paralič na 60 m a dominoval celé soutěži. V dálce přidal 4. místo výkonem 542 cm. Ve výškařském sektoru drtil soupeře Filip Misař, skončil 2. výkonem 166 cm a v dálce byl 5. (540 cm). Důležité body posbíral Filip Drhlík na 60 m (7,77 s) a 150 m (18,73 s). Štafeta 4x60 m ve složení Derka, Drhlík, Lenomar, Paralič též zvítězila. Celkové druhé místo znamenalo postup do moravského finále družstev, které se odehraje v Šumperku.


09. 09. 2017 Blanenská desítka
Pět běžců AK Tišnov vyrazilo reprezentovat na oblíbenou Blanenskou desítku. V závodě na 1500m v těžké konkurenci závodnic ročníků 2001-2004 doběhla Magda Kundrátová na 6. místě v čase 6:32. Ještě více zdrcující konkurenci 33 štafet prožila dvojička Jarek Kundrát - Karolína Jíchová ve smíšené štafetě na 10 km. Přesto se statečně prali a výkonem 45:44, obsadili celkově 9. místo. Vloni stačil o dvě minuty horší čas na stříbro, takže za výsledek vůbec není důvod se stydět. Medailovou zlatou radost nám nakonec přinesla dvojčata Danča Vojtová a Katka Smetanová, které v ženské štafetě zdrcujícím způsobem zvítězily za 48:45.


02. 09. 2017 KBL Kuřimská hora 

Příhlášky do atletiky na 2017/18

Přihláška do Atletického klubu AK Tišnov, z.s.; školní rok 2017/2018

Souhrn informací:

 • skupina "baby" (do 3 let včetně) - 1x týdně, úterý 16.00-17.00 hod., horní tělocvična. Na trénincích je nutná účast rodiče nebo jiného dozoru!
  skupina "baby" (4 - 6 let) - 1x týdně, úterý 16.00-17.00 hod. dolní tělocvična
 • skupina mladších (1. - 3. třída) - 1x týdně, středa 15.00-16.00 hod. horní a dolní tělocvična
 • skupina starších (4. - 9. třída) - 2x týdně, úterý 15.00-16.00 hod. + čtvrtek 15.00-16.00 hod.
úterý 15.00-16.00 hod. dolní a horní tělocvična
4. - 9. třída
úterý 16.00-17.00 hod. horní tělocvična
baby přípravka 0-3 let
úterý 16.00-17.00 hod. dolní tělocvična

baby přípravka 4-6 let.
Děti (rodiče) budou osloveny výhradně trenéry.
U této skupiny předpokládáme převis přihlášek nad kapacitou,
proto děti vybíráme způsobem oslovení zájemců z minulého roku.

středa 15.00-16.00 hod. dolní a horní tělocvična
1. - 3. třída
čtvrtek 15.00-16.00 hod. dolní a horní tělocvična

4. - 9. třída

Obecné informace

 1. Přihlášky jsou prováděny výhradně elektronicky, viz níže. Kopie vyplněného formuláře Vám bude odeslána na email ve formátu PDF.
 2. Takto vyplněnou přihlášku vytislněte, podepište a vezměte na trénink.
 3. Tréninky začínají od úterý 19. 9. 2017, v případě hezkého počasí venku na hřišti u ZŠ nám. 28. října, jinak v tělocvičnách na ZŠ nám. 28. října
 4. Na emaily uvedené v přihláškách budeme zasílat informace o připravovaných závodech nebo o případných změnách během školního roku.
 5. Ceny
  • 1 trénink týdně: 600,- Kč za pololetí; 1200,- Kč ročně
  • 2 tréninky týdně: 1200,- Kč za pololetí; 2400,- Kč ročně
 6. Doporučujeme pro děti vhodné vybavení: tenisky se zavazováním na tkaničky!!!, nevhodné jsou papučky a cvičky. Trenýrky, triko nebo teplákovou soupravu. Děti nebudou cvičit bosí, v ponožkách, v kalhotách, riflích a svetrech.
 7. Doporučujeme mít uzavřenou pro děti úrazovou pojistku. Atletický klub AK Tišnov, z.s. je pojištěn prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group.
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA na školní rok 2017/2018

 

26. 08. 2017 Ptuj, Slovinsko, Mezistátní utkání masters
Mezistátní utkání vybraných reprezentací šesti států, kdy jsou nominováni na každou disciplínu dva závodníci. Iva Jíchová běžela hladkých 400 m. České čtvrtkařky obsadily první dvě místa, přičemž Iva byla druhá s časem 69,02 s. Velmi úspěšná byla též vítězná štafeta 4x400 m, jíž se současně podařilo vytvořit nový český rekord v kategorii Ž40 (podle nejmladší členky štafety) s časem 54,02 s. Zajímavostí je, že součet věku žen ve štafetě musí být v této soutěži nejméně 180 let (u mužů je to 200 let).

26. 08. 2017 - Půlmaraton Moravským krasem
Ačkoliv po loňské dřině v horku většina běžců AK Tišnov avizovala, že půlmaraton už nepoběží, sešli jsme se nakonec i tentokrát v dobrém počtu. Závodu se zúčastnilo 664 běžců. Na 170. místě se do cíle dostal Jarek Kundrát v čase 1:49:59, což stačilo na 51. místo v kategorii MB. 217. místo patřilo Martinu Beranovi v čase 1:52:31 (114. místo v kategorii MA). Hrdinkou, ale zároveň i smolařkou závodu se stala Jindřiška Vrzalová. Jejím cílem bylo protnout pásku v čase dvou hodin rovných, tento cíl jí unikl o pouhé čtyři vteřiny! Celkově z toho bylo 318. místo, ale pozor - v kategorii ŽENY C byla Jindra na úžasném čtvrtém místě a na medaili jí chybělo pouhých 33 vteřin! O 408. příčku se svorně podělily Katka Smetanová a Danča Vojtová, které spolu běžely celých 21. kilometrů. Výsledný čas našich siamských dvojčat je 2:06:17. Katka 22. místo v Ženy B a Danča krásné 9. místo v kategorii ženy C. Medaile zacinkala nestárnoucímu Václavu Maixnerovi, který doběhl za 2:28:59 na třetím místě v kategorii muži E.

28. 07. 2017 Aarhus, Dánsko, Mistrovství Evropy masters
V kategorii W45 se ho zúčastnila Iva Jíchová. Pomyslný vrchol sezóny ji nevyšel úplně podle představ. Stovku zaběhla za 14,65 s a skončila na 23. místě, 400 m překážek v dešti doběhla šestá za 78,72 s. Nejlépe se zadařilo na 400 m, kde časem 67,30 s postoupila do semifinále. Večer tentýž den si pak vylepšila pozici a v silné konkurenci s časem 67,76 s skončila na 13. místě. Velmi dobrá forma ji vynesla možnost reprezentovat na mezistátním utkání v Ptuji.

8. 7. 2017 - Cross country běh v Teralba Park, Mitchelton (Brisbane, Austrálie)
Laďa Anděl: Během služební cesty v Austrálii se mi podařilo reprezentovat AK Tišnov a zapsat se do místních tabulek v seriálu běhů "Queensland running" (http://queenslandrunning.com.au).
Chtěný běh na 6km jsem časově prošvihl, tak jsem se alespoň zúčastnil běhů na 2 km a 1 km, kde jsem obsadil 17. místo s časem 8:40 a 14. místo s časem 4:36. Pocit, že jsem mohl reprezentovat AK Tišnov byl mým asi nějvětším motorem i když terén byl hodně měkký (hustá tráva) a k ideálnímu běhu to mělo daleko, tak jsem si to velmi užil a dokonce se nechal zvěčnit s místním zapáleným bězcem Philem.

04. 06. 2017 Mistrovství Moravy a Slezska staršího žactva (Znojmo)
04. 06. 2017 Moravské Knínice - atletický čtyřboj
10. 06. 2017 Hranice - MČR masters na dráze

09. - 10. 06. 2017 Blansko, You dream, we run, fotogalerie Seberovi
Celodenní 24hodinový charitativní běh v Blansku, jehož hlavní myšlenkou je pomoci handicapovaným dětem, jednak výtěžkem z účastnických trik a jednak za každé odběhnuté kolo, proběhl ve dnech 9. až 10. června. Za účasti 54 štafet z širokého okolí, které měly jediný úkol, udržet v pohybu štafetový kolík po celých 24 hodin, se do této akce zapojily i dva týmy z Tišnova: Atletický klub Tišnov a FarTi, tým farnosti Tišnov. Oba uběhly cca 290 km, běžely ruku v ruce ve dne i v noci a společný hec a povzbuzování na trase taktéž vyjadřovaly myšlenku sounáležitosti. Počet závodníků FarTi týmu byl 25, v týmu „Atletů“ 32. Všem patří dík za podporu. Výkon obou štafet se lišil jen o dva kilometry a v pomyslném pořadí všech štafet obsadily 10. a 11. místo. Oba týmy tak dohromady přispěly k hlavnímu cíli částkou kolem cca 16 000 Kč. Celkově závod vydělal 330 000 Kč a pomohl tak splnit všech deset snů.

22. 06. 2017 KBL Memoriál MUDr. Vališe

24. 06. 2017 půlmaratón Olomouc - výsledky
Megaakce a součást seriálu RunCzech. Na startu se v závodě štafet (10+11 km) objevili elitní tišnovští běžci. Petra Seberová a Václav Kytner a vedli si skvěle, když obsadili 2. místo! Jarek Kundrát v horké a přelidněné Olomouci zaběhl čas 1:44:08 a bylo z toho z 4300 běžců celkem 887. místo a 159. místo v kategorii MB


zleva: Kytner, Kundrát a Seberová

28. 05. 2017 Behej lesy - 3 díly
Běhej lesy je série7. závodů,odehrávajících se v Brdech, na Karlštějně, v Lednici, ve Žďárských vrších, Bílá v Beskydech, Jizerská 50 a Boletice na Šumavě. Náš první závod jsme absolvovaly v Lednici, trasa vedla krásným lednicko-valtickým areálem, měřila 11km a tak nás nadchla, že jsme se rozhodly absolvovat některé další. Následujícím závodem byly Žďárské vrchy, krásný i když hodně náročný 11km závod, krásnou krajinou Ždárských vrchů. Tento závod patří z celé série k nejnáročnějším. Posledním závodem, kterého jsme se zúčastnily, byl závod v Bílé v Beskydech. Opět nás nezklamal. Ze sjezdovky v Bílé nás lanovka vyvezla nahoru a my jsme po vrcholku běžely opět 11km dlouho trasu s prudkými kopečky nahoru a ještě prudšími seběhy dolů. Závody Běhej lesy se nám moc líbily, v příštím roce bychom je opět rády absolvovaly a ještě nějaké přidaly.

Tišnovské ženy středních tratí se v létě rozhodly nevypadnout úplně ze závodních kolejí a na malé pošťouchnutí Lenky Sodomkové, se neváhaly zúčastnit, pro ně premiérových závodů seriálu "Běhej lesy“.
První závod -  Běhej lesy Lednice se konal na konci června, počasí bylo na běh tak akorát, 11 km trať rovinatá, rychlá. Start byl v krásném zámeckém parku.
Druhý závod – Běhej lesy Vysočina se konal na konci července, počasí parné, před bouřkové, ti co se na trati zdrželi, notně zmokly. 12 km závod byl opakem předchozího, po startu výživný 4 km kopec roztrhal hned v úvodu startovní pole, celý závod probíhal v krásných lesích Vysočiny po měkkém povrchu lesních cestiček.
Třetí závod – Běhej lesy Bílá se konal v půli srpna, počasí na běh přívětivé. Zvláštností byl odložený start, kdy účastníky nejdříve lanovka vyveze nahoru a až tam se spustí měření.  V 11 km závodě se po počátečním výběhu na kopec „Bobek“  hodně sbíhalo, byl tedy zase rozdílný od předchozích dvou. Hodně prověřil dobrou techniku sbíhání , která se u těch se špatnou technikou značně projevila druhý den úpornou bolestí stehen.
No a jak se nám v seriálu Běhej lesy dařilo souhrnně v tabulce níže:

 

Lednice 17. 6. 2017

Vysočina 22. 7. 2017

Bílá 12. 8. 2017

 

 

902

459.

 

493

277.

 

 

 

Silva Veselá

1:01:01

515

183.

1:22:54

256

106.

 

 

 

 

 

325

125.

 

179

81.

 

 

 

 

 

902

515.

 

493

346.

 

 

 

Lenka Sodomková

1:02:31

515

213.

1:27:36

256

144.

 

 

 

 

 

325

146.

 

179

112.

 

 

 

 

 

902

210.

 

 

 

 

631

144.

Danča Vojtová

54:07:00

515

58.

 

 

 

1:02:59

360

32.

 

 

137

16.

 

 

 

 

94

6.

 

 

902

254.

 

493

159.

 

631

168.

Katka Smetanová

55:34:00

515

74.

1:13:59

256

43.

1:04:23

360

44.

 

 

137

20.

 

46

6.

 

94

10.

28. 05. 2017 2. kolo staršího žactva, Znojmo
Znojmo přivítalo soutěž družstev staršího žactva. A borci z Tišnova se nechali vidět na předních pozicích. Marek Paralič ukázal své sprinterské dovednosti a vyhrál finále na 60 m v čase 7,67 s a v dálce přidal druhé místo za výkon 539 cm. Na 6. místě na 60 m mu kryl záda Filip Drhlík (7,78 s), který přidal ještě 5. místo na 150 m (18,49 s). Dalším bodujícím mužem do soutěže družstev byl Filip Misař, který skončil 7. na 100 m př. (16.67 s), a dále skončil druhý ve výšce (163 cm). Své první závodní krůčky odchodil Martin Novotný-7. v dálce 514 cm a 10. v kouli (9,16 m). Denisa Sekerová překvapila v hodu kladivem (4. místo za 23,01 m) a dále přidala 9. místo v kouli (8,63 m)

 

 

27. 05. 2017 Atletický čtyřboj, propozice, fotogalerie, děkujeme autorům fotek: Januszovi, Markovi, Král, Čapek, Kryštof
Sobotní dopoledne přilákalo do Tišnova 134 závodníků věkových různých kategorií, kteří se utkali v atletickém čtyřboji. Počasí bylo velmi příznivé, organizace závodu též odsýpala, děti a rodiče byly naladěni, medaile a ceny připraveny a tak se závody mohly zahájit. Lité souboje mnoha oddílů z Tišnova a blízkého okolí tak proběhly ve sportovním duchu.

Pořadatelé děkují všem rozhodčím a pomocníkům, bez nichž by závody neproběhly v takovém tempu, dále děkujeme sponzorům a partnerům Atletického klubu, kteří se podíleli na zajištění cen. Jsou jimi Město Tišnov, Geodetická kancelář Souček, KOMAExpodesign, Vitar, s.r.o., ZŠ Tišnov, nám. 28. října, ZŠ Tišnov, Smíškova a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.
Předpřípravka II - CH (2010 a mladší)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b míček b 200 200 200m b celkem pořadí
81 Juřica Tomáš 2010 AC Moravská Slávia Brno 10,9 1 236 2 10,85 3 0 : 39,9 39,9 1 7 1
42 Krištof Martin 2010 Tišnov 11,5 3 236 2 9,20 6 0 : 43,8 43,8 5 16 2
44 Doležal  Filip 2010 Sokol Česká  11,4 2 188 12 13,45 1 0 : 40,7 40,7 2 17 3
113 Tesař David 2011 AK Tišnov 11,9 5 250 1 6,30 15 0 : 42,7 42,7 3 24 4
83 Kalina Vilém 2011 Ak Tisnov 12,2 6 230 5 8,65 8 0 : 44,8 44,8 6 25 5
86 Vala Jakub 2011 AK Tišnov 12,7 7 235 4 10,60 4 0 : 47,6 47,6 10 25 5
1 Sebera Matyas 2010 AK Tišnov 12,8 8 218 6 8,90 7 0 : 45,9 45,9 7 28 7
114 Pokorný Jakub 2011 AK Kuřim 12,8 8 204 9 12,80 2 0 : 47,5 47,5 9 28 7
14 Mazálek Marek 2010 AK Tišnov 11,8 4 185 13 7,75 9 0 : 43,2 43,2 4 30 9
23 Kropáček Anotnín 2011 Sokol Tišnov 12,9 10 215 7 10,35 5 0 : 46,8 46,8 8 30 9
141 Polívka Martin 2012 AK Tišnov 13,2 11 205 8 7,10 12 0 : 48,4 48,4 11 42 11
132 Kuchařík Lukáš 2012 AK Tišnov 13,6 12 195 11 7,18 11 0 : 50,0 50,0 12 46 12
10 Keller Oskar 2011 AK Tišnov 15,3 15 200 10 7,75 9 0 : 53,1 53,1 14 48 13
82 Lamač Jakub 2012   14,0 14 176 15 6,85 13 0 : 54,0 54,0 15 57 14
95 Bublan Antonín 2011 AK Tišnov 13,6 12 165 16 5,70 16 0 : 50,4 50,4 13 57 14
119 Zavadil Filip 2011 AK Tišnov 15,8 17 160 17 6,50 14 0 : 57,4 57,4 16 64 16
163 Maláska Karel 2013   16,0 18 185 13 4,60 17 1 : 1,7 61,7 17 65 17
133 Kuchařík Leoš 2012 AK Tišnov 15,6 16 135 20 3,60 18 1 : 4,7 64,7 18 72 18
17 Beneš Kryštof 2012 neregistrovaný 16,8 20 160 17 3,50 19 1 : 6,6 66,6 20 76 19
131 Kuchařk Martin 2013 AK Tišnov 16,1 19 145 19 3,00 22 1 : 5,1 65,1 19 79 20
99 Kalina Šimon 2013 AK Tišnov 23,6 22 110 23 3,50 19 1 : 10,3 70,3 22 86 21
104 Novák Vojtech 2012 AK Tišnov 17,9 21 125 21 2,60 23 1 : 9,7 69,7 21 86 21
63 Veselý Marek 2014   25,2 23 112 22 3,20 21 1 : 26,8 86,8 23 89 23
Předpřípravka II - D (2010 a mladší)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b míček b 200 200 200m b celkem pořadí
102 Tomanová Maja 2010 Orel Vyškov 11,4 1 265 1 8,6 3 0 : 41,4 41,4 1 6 1
20 Bukalová Adriana 2010 AK Tišnov 11,6 3 237 3 11,3 1 0 : 43,3 43,3 3 10 2
149 Kalná Elizabeta 2011 není v oddíle 12,1 4 228 5 7,7 5 0 : 46,4 46,4 4 18 3
93 Řepová  Julie 2010 AK Tišnov  11,5 2 240 2 6,3 8 0 : 52,4 52,4 10 22 4
110 Malcherová Elen 2010   12,6 6 180 12 10,7 2 0 : 47,3 47,3 5 25 5
145 Kocůrová Anežka 2010 AK Tišnov 12,2 5 230 4 4,4 16 0 : 42,9 42,9 2 27 6
35 Kohoutová Adéla 2010 TJ Sokol 13,1 8 207 6 7,6 6 0 : 50,5 50,5 9 29 7
74 Kundrátová Amálie 2010 AK Tišnov 12,9 7 182 11 7,0 7 0 : 47,8 47,8 6 31 8
164 Malásková Kristina 2009   13,1 8 193 8 4,5 12 0 : 47,8 47,8 6 34 9
124 Beranová Klára 2012 Přípravka II 14,4 13 183 10 4,7 11 0 : 49,3 49,3 8 42 10
62 Klimešová Aneta 2011   13,9 12 202 7 4,5 12 0 : 53,1 53,1 11 42 10
53 Januszová Magdalena 2011 AK Tišnov 13,5 10 164 15 4,5 12 0 : 54,1 54,1 12 49 12
125 Dufková Sára 2012   15,1 15 130 19 8,3 4 0 : 56,8 56,8 14 52 13
147 Kabrhelová Natálie 2011   18,0 18 189 9 5,2 10 1 : 1,0 61,0 18 55 14
135 Kundratová Marie 2011 AK Tišnov 14,6 14 150 17 5,3 9 0 : 57,6 57,6 15 55 14
30 Krchová Pavla 2011 AK Tišnov 15,6 17 157 16 4,5 12 0 : 55,5 55,5 13 58 16
54 Minaříková Tereza 2012 AK Tišnov 13,6 11 180 12 2,5 20 0 : 59,6 59,6 17 60 17
12 Hromčíková Rozálie 2012 AK Tišnov 15,1 15 166 14 3,1 18 0 : 59,0 59,0 16 63 18
146 Kocůrová Johanka 2013 AK Tišnov 19,8 19 138 18 3,6 17 1 : 16,8 76,8 19 73 19
36 Kohoutová Zuzana 2013 TJ Sokol 21,1 20 93 20 2,6 19 1 : 28,2 88,2 20 79 20
148 Kabrhelová Markéta 2013   24,5 21 68 21 2,0 21 1 : 45,6 105,6 21 84 21
Předpřípravka I - CH (2008-2009)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b míček b 400 400 400m b celkem pořadí
71 Čumpelík Lukáš 2008   9,4 1 378 1 35,6 1 1 : 16,3 76,3 1 4 1
31 Klimeš Bruno 2008 AK-BD 10,1 3 345 3 25,6 2 1 : 19,5 79,5 2 10 2
18 Beran Matěj 2008 AK Tišnov 10,0 2 363 2 23,0 4 1 : 20,6 80,6 3 11 3
32 Čapek Matyáš 2009 Orel jednota Vyškov - atletika 10,7 4 332 4 19,4 6 1 : 36,3 96,3 11 25 4
34 Pilný Tomáš 2009 AK Tišnov 10,8 6 295 7 15,0 9 1 : 26,9 86,9 4 26 5
87 Sasko Tomáš 2008 AK Kuřim 10,7 4 325 5 13,0 12 1 : 28,3 88,3 6 27 6
87 Rozkošný Jakub 2009   10,8 6 298 6 15,0 9 1 : 33,7 93,7 9 30 7
96 Horký Ondřej 2009 Active, Žďár nad Sázavou 11,4 9 275 10 20,0 5 1 : 32,7 92,7 8 32 8
94 Bublan Vojtěch 2008 AK Tišnov 10,9 8 258 14 15,2 8 1 : 30,1 90,1 7 37 9
5 Štveráček Petr 2009 AK Tišnov 11,4 9 295 7 10,5 17 1 : 27,8 87,8 5 38 10
109 Malcher Jan 2008   11,5 11 280 9 24,0 3 1 : 49,2 109,2 19 42 11
68 Klusák Vojtěch 2008 AK Tišnov 11,6 13 275 10 15,6 7 1 : 44,3 104,3 17 47 12
57 Dufek Dominik 2009 ZŠ Smíškova 11,5 11 255 15 12,1 13 1 : 33,9 93,9 10 49 13
51 Motúz Miroslav 2009 AK Tišnov 11,9 15 270 12 13,3 11 1 : 40,9 100,9 14 52 14
161 Tkáč Bartoloměj 2009   11,6 13 255 15 10,9 15 1 : 37,6 97,6 12 55 15
11 Hromčík Štěpán 2009 AK Tišnov 12,8 18 260 13 11,4 14 1 : 41,6 101,6 15 60 16
85 Vala Adam 2008 AK Tišnov 13,4 19 222 18 10,8 16 1 : 38,2 98,2 13 66 17
115 Pokorný Matěj 2009 AK Kuřim 12,2 16 225 17 10,4 18 1 : 42,9 102,9 16 67 18
29 Krch Vilém 2009 AK Tišnov 12,5 17 220 19 8,9 19 1 : 44,6 104,6 18 73 19
Předpřípravka I - D (2008-2009)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b míček b 400 400 400m b celkem pořadí
105 Šocová Hannah 2008 Atletický klub AK Kuřim 9,7 1 375 1 18,4 2 1 : 24,2 84,2 1 5 1
59 Králová  Ema 2008 Ak Blansko Dvorska 10,4 2 360 2 17,8 4 1 : 31,2 91,2 5 13 2
65 Mašková Alexandra 2008 AK Tišnov 10,6 3 297 6 18,3 3 1 : 37,4 97,4 8 20 3
91 Kroupová Bára 2008 AK Blansko Dvorská 11,0 4 313 3 16,5 6 1 : 35,8 95,8 7 20 4
107 Kalná Rosalie 2008 ZŠ Smíškova 11,6 8 285 7 19,7 1 1 : 29,9 89,9 4 20 5
26 Valášková Anna 2009 AK Blansko Dvorská 11,0 4 310 4 14,8 9 1 : 39,3 99,3 10 27 6
160 Trojancová Monika 2008 Orel Vyškov 11,3 7 275 8 14,0 11 1 : 26,3 86,3 2 28 7
55 Švehlová Kateřina 2008 AK Tišnov 11,2 6 270 9 10,7 13 1 : 27,3 87,3 3 31 8
25 Nováková Kateřina Marie 2008 AK Tišnov 11,7 10 270 9 16,1 7 1 : 38,4 98,4 9 35 9
138 Hanková Anežka 2009 ŠAK Židlochovice 11,7 10 304 5 14,4 10 1 : 45,2 105,2 15 40 10
22 Kropáčková  Jana 2009 sokol Tišnov 11,7 10 250 16 15,3 8 1 : 35,3 95,3 6 40 10
67 Lamačová Karolína 2009 AK Tišnov 11,8 16 263 11 16,7 5 1 : 41,9 101,9 13 45 12
52 Januszová Karolina 2008 AK Tišnov 11,7 10 263 11 8,5 17 1 : 43,5 103,5 14 52 13
73 Kundrátová Silvie 2008 AK Tišnov 11,7 10 258 13 12,3 12 1 : 48,4 108,4 18 53 14
98 Mašínská Kateřina 2009 AK Tišnov 11,9 17 252 15 9,7 15 1 : 39,7 99,7 11 58 15
106 Dvořáková Andrea 2009 Atletika Tišnov 11,7 10 242 18 10,6 14 1 : 48,7 108,7 19 61 16
162 Halouzková Lucie 2009   11,6 8 243 17 6,4 20 1 : 45,3 105,3 16 61 16
123 Beranová Kristýna 2009 AK Tišnov 12,1 18 255 14 6,6 19 1 : 41,2 101,2 12 63 18
140 Polívková Nikol 2009 AK Tišnov 12,7 20 228 19 7,7 18 1 : 45,8 105,8 17 74 19
28 Kaldová Aneta 2009   13,3 21 202 21 8,8 16 1 : 51,7 111,7 20 78 20
144 Kocůrová Kateřina 2009 AK Tišnov 12,2 19 217 20 4,9 21 1 : 59,0 119,0 21 81 21
103 Nečasová Laura 2009 AK Blansko Dvorská - 22 - 22 - 22 - : - - 22 88 22
Přípravka - CH (2006-2007)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b míček b 600 600 600m b celkem pořadí
69 Pehal Zbyněk 2007   9,0 1 374 2 34,00 2 2 : 12,0 132,0 1 6 1
9 Marek Jakub 2006 Ak Tišnov 10,1 5 347 3 35,15 1 2 : 16,0 136,0 3 12 2
3 Blažek Matěj 2006 Afk Tišnov 9,4 2 399 1 31,45 3 2 : 24,7 144,7 7 13 3
50 Holík David 2006 AK Tišnov 9,5 4 345 4 23,65 5 2 : 14,9 134,9 2 15 4
24 Novák Jakub 2007 AK Tišnov 10,9 6 298 6 28,00 4 2 : 24,3 144,3 6 22 5
76 Jedlička Jonáš 2007 AK Tišnov 9,4 2 309 5 23,00 7 2 : 26,2 146,2 9 23 6
134 Raška Jakub 2007 SKN Brmo 10,9 6 282 9 23,50 6 2 : 25,8 145,8 8 29 7
27 Kalda Martin 2007 ZŠ Smíškova 10,9 6 288 7 20,20 8 2 : 39,4 159,4 10 31 8
8 Marek Šimon Yann 2007 AK Tišnov 11,0 9 287 8 19,70 9 2 : 23,6 143,6 5 31 8
128 Nečas Kryštof 2007 AK Tišnov 11,2 10 239 10 18,00 10 2 : 20,6 140,6 4 34 10
Přípravka - D (2006-2007)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b míček b 600 600 600m b celkem pořadí
56 Švehlová Anna 2006 AK Tišnov 9,7 348 360 220 26,9 199 2 : 9,6 129,6 377 1144 1
101 Tomanová Stela 2007 Orel Vyškov 9,9 308 356 212 18,0 99 2 : 14,7 134,7 314 933 2
13 Mazálková Natálie 2007 AK Tišnov 10,1 270 345 190 17,6 94 2 : 17,0 137,0 287 841 3
33 Suchomelová Alžběta 2007 Atletika Slavkov u Brna 10,3 235 317 137 27,1 201 2 : 19,8 139,8 257 830 4
64 Mašková Radka 2006 AK Tišnov 10,0 289 340 180 19,5 115 2 : 25,7 145,7 197 781 5
2 ?Seberová Aneta 2007 AK Tišnov 10,2 252 309 122 15,7 74 2 : 20,6 140,6 248 696 6
143 Kniesová Lucie 2007 AK Blansko Dvorská 10,4 218 307 119 21,3 135 2 : 24,5 144,5 209 681 7
21 Trčková Eliška 2007 AK Tišnov 10,4 218 256 41 13,5 51 2 : 30,9 150,9 151 461 8
108 Závodná Rozálie 2007 Atletika Slavkov 10,8 155 298 104 17,0 88 2 : 37,2 157,2 103 450 9
43 Krištofová Lenka 2007 Tišnov 11,5 70 276 69 15,5 72 2 : 33,3 153,3 132 343 10
Mladší žáci (2004-2005)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b míček b 800 800 800m b celkem pořadí
66 Dankovský Matyáš 2004 AK Blansko Dvorská 8,7 318 460 308 43,2 251 2 : 52,2 172,2 281 1158 1
127 Smetana Pavel 2004 ZŠ Smíškova 9,1 233 431 257 39,8 223 2 : 36,9 156,9 421 1134 2
136 Hanek Štěpán 2005 ŠAK Židlochovice 9,0 253 406 215 43 249 2 : 37,8 157,8 412 1129 3
137 Hanek Kryštof 2005 ŠAK Židlochovice 9,0 253 381 176 41,5 237 2 : 43,2 163,2 360 1026 4
126 Pololáník Viktor 2004 ZŠ Smíškova 9,5 161 384 181 41,3 235 2 : 47,9 167,9 318 895 5
116 Müller Lukáš 2004 ZŠ Smíškova 9,3 196 393 195 28,8 134 2 : 45,8 165,8 336 861 6
84 Černý Ondřej 2005 AK Tišnov 8,9 274 385 182 37,7 205 3 : 4,2 184,2 190 851 7
90 Kroupa Kryštof 2005 AK Blansko Dvorská 9,7 129 363 149 33,9 174 2 : 48,5 168,5 312 764 8
139 Sýs Vojta 2004 ZŠ nám. 28. října 9,8 115 325 96 36,6 196 3 : 10,7 190,7 147 554 9
Mladší žákyně (2004-2005)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b míček b 600 600 600m b celkem pořadí
4 Blažková Hana 2004 AK Tišnov  8,6 608 455 441 38,8 341 1 : 58,5 118,5 531 1921 1
37 Široká Eliška 2004 Ak Blansko Dvorská 8,8 561 461 456 30,4 240 2 : 0,6 120,6 500 1757 2
6 Štveráčková Alena 2004 AK Tišnov 9,4 413 338 176 35,4 300 2 : 1,8 121,8 483 1372 3
117 Konečná Eliška 2005 AK Kuřim 9,3 435 365 231 32,6 266 2 : 5,9 125,9 425 1357 4
72 Kundrátová Magdaléna 2004 AK Tišnov 9,6 369 355 210 34,5 289 2 : 5,0 125,0 438 1306 5
120 Mezuláníková Radka 2004 AK Tišnov 9,4 413 396 299 24,2 168 2 : 11,7 131,7 350 1230 6
75 Sobaniecová Martina 2004 Brno 9,6 369 346 192 19,3 113 2 : 19,8 139,8 257 931 7
142 Škařoupková Michaela 2004 Orel Vyškov 10,2 252 268 57 5,4 0 2 : 17,5 137,5 282 0 8
Starší žáci (2002-2003)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b koule b 1000m b celkem pořadí
129 Řezáč Jakub 2002 AK Tišnov 8,1 465 502 386 10,67 526 3 : 54,8 234,8 229 1606 1
48 Kočvara Vladimír 2003 ZŠ Smíškova 8,5 364 429 254 6,53 280 3 : 46,7 226,7 281 1179 2
118 Pokorný Jiří 2002 AK Tišnov 8,9 274 356 139 6,62 285 3 : 57,4 237,4 214 912 3
Starší žákyně (2002-2003)
č. jméno nar. oddíl 60m b dálka b koule b 800 800 800m b celkem pořadí
112 Skoumalová Michaela 2003 AK Kuřim 9,3 435 415 343 7,36 328 2 : 55,6 175,6 407 1513 1
121 Mezuláníková Petra 2002 Tišnov 9,1 482 390 285 7,03 309 3 : 16,8 196,8 225 1301 2
38 Trojancová Iveta 2003 Orel Vyškov 9,4 413 383 270 5,36 212 2 : 56,4 176,4 399 1294 3
77 Kolářová Kristýna 2002 Brno 10,1 270 385 274 6,13 256 3 : 12,2 192,2 260 1060 4
7 Marková Eliška Zoe 2003 AK Tišnov 9,9 308 340 180 5,07 195 3 : 3,1 183,1 337 1020 5
78 Majtánová Aneta 2002 Brno 10,0 289 353 206 6,46 276 3 : 21,6 201,6 191 962 6
159 Luňáčková Sára 2003 AK Tišnov 9,9 308 332 165 4,47 161 3 : 5,6 185,6 315 949 7
80 Bárová Adéla 2002 Brno 9,9 308 346 192 6,03 251 3 : 21,0 201,0 195 946 8
  mimo soutěž                              
79 Banská Halina 2001 Brno 9,4 413 419 352 5,76 235 3 : 18,8 198,8 210 1210  

 

11. 05. 2017 1. kolo mladšího žactva (Vyškov)
14. 05. 2017 KBL Běh kolem Babího lomu
14. 05. 2017 Přebor Jihomoravského kraje mladšího a staršího žactva (Břeclav)
18. 05. 2017 Kuřim - atletický čtyřboj pro mládež
20. 05. 2017 Tišnov - Běh Klucaninou

Jarkovy půlmaratóny: Karlovy Vary 20. 5. 2017; České Budějovice 3. 6. 2017, Olomouc 24. 6. 2017
Jaroslav Kundrát po poctivé přípravě (v průměru 200 naběhaných kilometrů měsíčně + silová příprava) absolvoval tři půlmaratony, závěrečné dějství proběhne v polovině září v Ústí nad Labem První závod v sérii Run Czech Tour absolvoval v Karlových Varech, kde jsem doběhl do cíle z 2600 běžců na 480. místě (107. místě kategorie MB) v čase 1:39:50. Trať byla poměrně náročná, ale pro běžce v ideálním počasí. Další dvě půlmaratonové zastávky už byly výrazně horké. 3. 6. 2017 v rozpálených Českých Budějovicích dorazil do cíle v čase 1:43:00 z 2200 běžců na 390. místě a 63. místě v kategorii MB. 24. 6. 2017 pak v horké a přelidněné Olomouci přišel čas 1:44:08, bylo z toho z 4300 běžců celkem 887. místo a 159. místo v kategorii MB. Cílem bylo všechny půlmaratony v rámci Run Czech ligy doběhnout v limitu pod 1:45:00, což se zatím daří. Tuto velkou běžecká zkušenost a náročnou sezónu se mu podařilo projít bez jakýchkoliv zdravotních komplikací.

 

21. 05. 2017 Brno - Schody na AZ Tower
25. 05. 2017 2. kolo mladšího žactva

 

01. 05. 2017 Boskovické běhy
Stříbro ve štafetách Daniela Vojtová a Emílie Kočičková 1:02:34
Individuální závod na 12,5 km: Sylva Veselá 1:12:58, Lenka Sodomková 1:22:37

 

 

24. 04. 2017 Tišnov - Vyhlášení nejlepších sportovců Tišnova za rok 2016, fotogalerie
Letošní slavnostní vyhlášení se odehrálo za přítomnosti vzácného hosta Miroslava Topinková Knapková - česká veslařka–skifařka, olympijská vítězka ve skifu z LOH 2012 v Londýně, mistryně světa pro rok 2011, vítězka Světového poháru 2002 a 2009, mistryně Evropy z let 2008, 2011, 2013 a 2014, akademická mistryně světa 2002 a také několikanásobná mistryně České republiky.

Za Atletický klub AK Tišnov byli nominovaní a ocenění

 • Jakub Marek - celkové 8. místo v 10dílném Brněnském běžeckém poháru v kategorii přípravky starší hoši, celkové 4. místo v Kuřimské běžecké lize. Vzorný přístup k tréninku a účasti na závodech.
 • Filip Misař - 8. místo ve finále MČR družstev staršího žactva, bronzová medaile ve skoku do výšky na Mistrovství Moravy a Slezska v Ostravě.
 • Renata Zavadilová - trenérka mládeže, rozhodčí, spolehlivý a obětavý pomocník při všech aktivitách a akcích Atletického klubu

  zleva: Martin Sebera, Jakub Marek, Renata Zavadilová, Mirka Topinková Knapková, Filip Misař

 

 

23. 04. 2017 Brno, Běh ve Wilsonově parku, fotogalerie
J. Kundrát: Po roce jsme si zopakovali s Magdou závod ve Wilsonově parku a byli jsme celkem úspěšní. Magda zvládla premiéru mezi staršími žákyněmi (2002-2004) a vylepšila svůj loňský bronz na stříbro. Závod byl velice dramatický, ve skvělém závěru Magda dokonce sahala po zlatu, nakonec chyběly dvě vteřiny. Ale je z toho hezký 36 medailový úspěch. Já měl tentokrát těžkou konkurenci, ale přesto z toho bylo hezké osmé místo a na 7 km dlouhé, ale extrémně kopcovité trati jsem si znovu dokázal vylepšit osobní rekord o více jak dvě minuty (šestý závod s osobními rekordy za sebou, můžu být spokojený)


Magda a Jarek Kundrátovi

 

 

22. 04. 2017 Nové Město na Moravě a Velká Bíteš - NoMenRun, fotogalerie první, druhá, odkaz na video
3. DrTi tým: Petra Seberová, Silvie Divišová, Katarína Hanušová, Irena Petříková
36. AK Tišnov - Rolling Women
: Jindra Vrzalová.Daniela Vojtová, Alena Mašková, Karolína Jíchová

 

 

 

16. 04. 2017 Brno - Půlmaratón a desítka, fotogalerie
Petra Seberová celkově 34., 2. v kategorii, čas 44:28, čipový čas 44:22
Za mě velká spokojenost. 2 minuty osobák! na desítce je velké zlepšení. A to bylo 10,5 km, takže čistou desítku si musím zjistit. Snad mi forma vydrží až do Olomouce... Závod bez jediné krize je sen. Tak 10 km za 42:12.

Jarek Kundrát celkově 264., 50. v kategorii, čas 1:39:49, čipový čas 1:39:24
Za mě taky spokojenost! Zlepšení oproti loňsku o 10 minut, zlepšení osobáku o šest minut. Jsem spokojenej.

 
Petra Seberová a bratři Kučerové, kolegové z bývalé tréninkové skupiny. Vpravo Jarek Kundrát chvíli po startu

 

 

08. 04. 2017 Brno - Masaryk Run
Svoje nezastupitelné místo v jarním kalendáři běžců má závod na brněnském automotodromu. A tišnovákům se zde tradičně daří a nejinak to bylo letos v konkurenci cca 1120 běžců! V ženských štafetách již potřetí! za poslední tři roky vybojovala stříbrnou medaili štafeta Petra Seberová+Katarína Hanušová (46:55). Za nimi doběhly na třetím místě Ivana a Karolína Jíchovy (51:02) a hned v těsném závěsu za 11 s další tišnovská štafeta Daniela Vojtová+Kateřina Smetanová (51:13). V mužích Jarek Kundrát zlepšením osobního rekordu o 3 minuty doběhl na 20. místě. Magda Kundrátová pak doběhla těsně za „bednou“ na 4. místě v běhu na 1500 m.

 

 

 

02. 04. 2017 Brněnský běžecký pohár - Brněnská přehrada


 

 

01. 04. 2017 Kuřim - Aprílový maratón, fotogalerie
Iva Jáchová: Aprííííl! Nikoliv, přátelé, není to apríl. Opravdu jsme se dnes v krásném jarním dni zúčastnili druhého letošního závodu KBL - Aprílového maratónu. Přijeli jsme v dobrém tónu, foukli jsme si do saxofónu a hurá do kopců. AK Tišnov dospělé tentokrát reprezentovalo 6 závodníků + Václav Maixner, z dětí pak tradičně Magda, Natálka, Mareček a malý Jakub Marek. Všichni jsme doběhli, za což pojďme společnými silami zvolat třikrát Sláva, Sláva, Sláva!!!, protože nelze říci, že všichni doběhli v tak neporušeném a radostném stavu, v jakém se na trať pustili. Ať už fyzicky, tak psychicky. Na vyhlašování to cinkalo, až uši zaléhaly. Peťa v ženách údernicích brala bronz za čas 29:34, ve stařenkách Emča zlato za čas 35:23, Danča stříbro 35:38, Katka byla v údernicích pátá se skvělým časem 34:26, Jindra ve stařenkách pátá 39:45. Jako blesk z modrého jarního nebe tam proběhl i Ondra a byl devátý v mužných mužích s časem 28:04. Václav uhájil bronz 41:01. Magda Kundrátová běžela skvěle a vyhrála kategorii ml. žákyň, Natálka Mazálková vyhrála v přípravce, Marek Mazálek vyhrál v atletické školce, Jakub Marek vyhrál přípravce chlapců. Tak to vidíte, Žádný apríl, paráda to byla. A navíc bylo fakt krásně. A přikládám první várku fotek.


zleva: Seberová, Vojtová, Smetanová, Vrzalová, Jíchová, Maixner

 

 

19. - 25. 03. 2017 Daegu, Jižní Korea - Sebera 7. na MS masters, fotogalerie
Na Mistrovství světa masters do jihokorejského Daegu odcestoval Martin Sebera, který v kategorii M40 nastoupil v pětiboji (60 m př., dálka, koule, výška, 1 km) a obsadil utěšené 7. místo výkony 9,62 s, 564 cm, 987 cm, 163 cm a 3:36 min. V individuální soutěži pak ještě nastoupil na 60 m př., kde z rozběhů výkonem 9,57 s proklouzl do finále a se zlepšením na 9,46 obsadil opět 7. místo.


Martin Sebera

 

 

25. 03. 2017 BBP - Běh kolem Myslivny, fotogalerie
Jarek Kundrát: Tak moc nás nebylo, ale přece jen se Tišnov i tentokrát zúčastnil Brněnského běžeckého poháru a v krásném počasí jsme si užili Běh kolem Myslivny. Děti znovu předvedly výborné výkony. Magda Kundrátová v mladších žákyních doběhla devátá a má jistou desítku v celkovém pořadí. Natálka Mazálková doběhla sedmá, Kuba Marek desátý a Mareček Mazálek osmnáctý. Katka Smetanová doběhla na krásném devátém místě za 29:11 a Jarek Kundrát v mužích třicátý za 51:53 a vylepšil si opět osobáček o rovnou minutu.


Natálka Mazálková

 

 

18. 03. 2017 Brno - Běh Lužánkami, fotogalerie
Iva Jíchová: Betelné lauf v Augecu aneb Běh Lužánkami 2017 aneb Kočičákovic rodina v akci
Z famílie Kočičáků letos doštatlili na štreku do té kaltny jenom kocóři, kteří v tomto járu ufachčili betelný výsledky. Kadla Kočičáková dovalila o víc jak minutu líp jak loni (30:14) a měla 13. plac, Emča Kočičáková to tak tak ulaufčila na třetím placu mezi hajfama pětačtyřicítkama (32:26).

 

 

04. 03. 2017 BBP - Modřický pohár, fotogalerie
Jarek Kundrát: Kdo dnes nešel, ten prohloupil, protože počasí bylo úžasné a závod parádní. Tišnováci v docela netradiční sestavě. Děti tradičně - Magda Kundrátová, Natálka Mazálková, Mareček Mazálek a Kuba Marek, holky tentokráte v sestavě Danča, Katka a Karolína, která vyrazila všem dech (zatímco v cílové rovince byli všichni vyřízení, tak naše mladice sprintovala s jakýmsi mládencem za hurónského smíchu - no šílená provokace), a kluci v sestavě Jarek, Pavel Špaček a POZOR - Vladimír Novák!!!! A dobře zaběhl, dobře! Jen tak dál. Užili jsme si to všichni, výsledky i časy super.


zleva: Vladimír Novák a Jarek Kundrát

 

 

25. 02. 2017 Jablonec nad Nisou - halové MČR masters, fotogalerie


zleva: Ondra Doležal, Iva Jíchová a Martin Sebera

 

 

18. 02. 2017 Kuřim - KBL 1 - Malá cena Zlobice, fotogalerie
Jarek Kumdrát: Tentokrát ne až tak příliš početná sestava, ale neztratili jsme se. Katka Smetanová 7. místo v Ž35+ za 38:27, Danča Vojtová 2. místo v Ž45+ za 37:37, Jindra Vrzalová v téže kategorii za 42:24 7. místo, Ondra Doležal 8. místo v mužích za 29:24, Václav Maixner 3. místo v M70+ za 46:09. V dětských závodech 6. místo v nejmladších dívkách pro Amálku Kundrátovou, 7. místo v mladších žačkách pro Magdu Kundrátovou. Ta si ale svoje 34. medaili nakonec odvezla z Lidového běhu, kde se ze všech startujících žen umístila na 3. místě.


zleva: Amálka a Magda Kundrátovy

 

 

11. 02. 2017 Ráječko - BBP - Rájecká desítka, fotogalerie

 • Martin Sebera: tak to je stále pohledná skupinka...
 • Kateřina Smetanová: Ač čas a umístění nic moc, byl to pěkný závod, kopečky mám ráda, jediné co mi vadilo tak v tomto hlubším sněhu někoho předbíhat bralo hodně sil a zpět, když už jsme my pomalejší musely vyhýbat těm, co běží zpátky, a tím se též zpomalovat. Co z toho plyne, příště být rychlejší a vyhnout se tak vyhýbání :-)
 • Jarek Kundrát: Já si zkazil osobák po dlouhé době školáckou chybou ... soustředil jsem se na nasazování nesmeků a zapomněl jsem si zavázat boty. Zbytečná ztráta 10-15 vteřin na trati a nakonec mi naměřili o 3 sekundy horší čas než loni :) I když na mých hodinkách jsem měl čas o fous lepší, než vloni :) Ale zatímco v loňském roce jsem přísahal, že ten hnus už nepoběžím, jak jsem byl vyřízený, letos jsem stejného času opět dosáhl celkem v klidu a cítil jsem se po doběhu úplně v pohodě.

 

 

03. 02. 2017 Ostrava - medaile z MMaS žactva, fotogalerie
Výprava žactva na atletickém Mistrovství Moravy a Slezska v Ostravě 3. 2. 2017 přivezla hned několik úspěchů. Za zmínku stojí zejména bronzová medaile Filipa Misaře ve skoku do výšky výkonem 163 cm a velmi dobré 6. místo ve skoku do dálky výkonem 549 cm. Zdárně mu sekundoval Filip Drhlík, který se probojoval do prestižního finále na nejkratším 60 m sprintu, kde výkonem 7,76 s skončil 7. Na 150 m sprintu pak doběhl 11. v čase 18,78 s.
Velmi dobře se prezentovala mladší žákyně Hana Blažková na 150 m sprintu, kdy výkonem 21,89 s skončila v moravské konkurenci na 10. místě. Dále obsadila 12. místo na 60 m sprint (8,77 s) a 18. v dálce (387 cm).


Filip Drhlík

 

 

21. 01. 2017 BBP - Radostice, fotogalerie


Pavel Bortlík

 

 

08. 01. 2017 Ostrava - Přebor Moravskoslezského kraje staršího žactva
Sychravé 08. 01. 2017 se v Ostravě konal Přebor Moravskoslezského kraje staršího žactva, kde velmi dobrou formu prokázali tišnovští sprinteři a skokani Filip Drhlík a Filip Misař. Prvně jmenovaný v osobním rekordu 7,75 s obsadil v moravské konkurenci velmi dobré 9. místo a byl první nepostupující do finále. Lépe si vedl na 150 m sprintu, kde časem 18,45 s skončil 5.! Filip Misař exceloval ve výšce výkonem 165 cm a skončil 2.! V doplňkových disciplínách si též vylepšil osobní rekord na 60 m (7,97 s) a 150 m (19,35 s). Oba dva nadějní atleti se pečlivě připravují na Mistrovství Moravy a Slezska, které proběhne v únoru.

 

 

07. 01. 2017 Kuřim - Brněnský běžecký pohár, fotogalerie
Brněnský běžecký pohár pokračoval hned několika závody. Štěpánský běh v Syrovicích a 7. 1. 2017 Kuřimský kros. V obou závodech se v dobrém světle ukázali tišnovští běžci. Ivan Ochrymčuk prokázal skvělou kondici a v Syrovicích v kategorii MV3 skončil 3.! Závody absolvuje cca 500 běžců z Brna a okolí, o to cennější je tento úspěch. Vysokou laťku drží mezi elitními ženami Petra Seberová, která je po 5 závodech v celkovém pořadí 3. a Kateřina Smetanová pak ve veteránské kategorii překvapuje vzrůstající výkonností a je na průběžném 4. místě! Na 10 km trati na 21. místě v elitní kategorii mužů drží Jarek Kundrát. Ostatní tišnovští závodníci mají méně absolvovaných závodů.


Petra Seberová

.

 

PF 2017, odkaz na ostatní PF v historii