Volební členská schůze

Tišnov 27. 8. 2019

Program:

 1. Výbor
 2. Zhodnocení sezóny 2018-19
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Výhled na rok 2020
 5. Hospodaření klubu
 6. Volba výboru, předsedy a kontrolní komise

Valné hromady se účastnilo celkem 6 členů: Michaela Mašková, Alena Mašková, Martin Sebera, Petra Seberová, Tereza Výletová, Renata Zavadilová. Omluveni: Martin Novotný, Miloš Novotný

 

 1. Výbor

Výbor pracoval ve složení: předseda – Martin Sebera, člen výboru – Petra Seberová. Kontrolní komise: Alena Mašková, Renata Zavadilová, Miloš Novotný

 

 1. Zhodnocení sezóny 2018-19-zprávu přednesli Martin a Petra Seberovi
 • pozitiva
  • vysokou úroveň má Hanka Blažková – vyhrála halové MČR na 60 m, v individuálních závodech či závodech za družstvo nenašla přemožitele. Vyhrála Olympiádu mládeže v Liberci. V září se chystá na EKAG Europien Kids Athletics Games a na venkovní mistrovství ČR v Kolíne. Její výkonnost ji nominuje do reprezentačního výběru
  • soustředění – o velikonočních prázdninách 18. – 21. 4. 2019 jsme vyrazili do resortního centra České unie sportu, v podstatě za nejkvalitnějším zázemím, co se týče sportu v ČR. Středisko disponuje maximálním možným luxusem z pohledu tréninkové přípravy. Od ubytování, přes stravu, nabídku sportovišť (atletická hřiště a sektory, posilovny, haly) až po následnou regeneraci (bazén, vířivka, masáže). Naši mladí sportovci si zkusili komplexní dvoufázovou přípravu. Ta byla zaměřena zejména na techniku disciplín. Drilovací cvičení na techniku (zejména překážek, dálky a kouli) byla střídána ukázkami cvičení s činkou v posilovně. Rovinky a výklus pak ukázaly náročnost vrcholové přípravy sportovce. Jednotlivá cvičení byla pečlivě zaznamenávána na kameru a následný videozáznam posloužil pro názornější odhalování detailů technik. Na podobných soustředěných má atlet v podstatě tři úkoly: trénovat, jíst a odpočívat. A minimálně v těchto třech parametrech jsme uspěli. Účastnili se: Ema Berková; Katarína Berková; Hana Blažková; Johana Kalná; Filip Misař; Martin Sebera; Matyas Sebera; Aneta Seberová; Petra Seberová; Anna Vrzalová; Dušan Zavadil; Filip Zavadil; Hana Zavadilová; Renata Zavadilová. Závěr: zopakovat i v příštích letech
  • web – od 1. 1. 2019 jsme obměnili web – http://www.aktisnov.cz. Ze zastaralého čistého HTML kódu jsme přešli na redakční systém WordPress, který zejména zajišťuje responzivnost-bezproblémové zobrazení obsahu webu na všech zařízeních a také možnost editace více uživateli. Přechod, instalaci a editaci webu provádí od počátku Martin Sebera J
  • dlouhodobě držíme jedu myšlenku – atletika v Tišnově je taková, jakými jsou zejména její trenéři, kteří přicházejí do styku s dětmi a rodiči. Níže je seznam platných trenérských licencí.

Jméno

Třída

Registrace do

Mašková Alena, Mgr.

TAP

31.12.2023

Mašková Michaela

TAP

31.12.2023

Novotný Martin

2

31.12.2020

Sebera Martin, Mgr., Ph.D.

1

31.12.2021

Seberová Petra

2

31.12.2023

Součková Helena

31.12.2021

Výletová Tereza

3

31.12.2021

Zavadilová Renata, Bc.

1

31.12.2021

  • udržení počtu dětí – v roce 2018/19 registrujeme 112 dětí. V příloze 1 popisuji strukturu členské základny ve formě, jak ji vyžaduje MŠMT v rámci dotačního titulu „Můj klub“.
  • Poděkování patří všem trenérům – Seberová Petra, Výletová Tereza, Mašková Alena, Mašková Michaela, Novotný Martin, Zavadilová Renata a Sebera Martin
  • plus mnoho přátel a kamarádů, kteří přijdou pomoci dělat rozhodčí na závody, což představuje cca 20 lidí na jedno celé odpoledne a to 3x ročně
  • pořádání dvou tradičních závodů
   • Atletický čtyřboj mládeže na jaře, Skokanský trojboj O Pohár Geodetické kanceláře Souček spolu s atletickým čtyřbojem mládeže na podzim. Počty závodníků: 63 dětí – 04. 05. 2019 – 28. čtyřboj; 108 dětí – 30. 09. 2018 – 27. čtyřboj; 103 dětí – 16. 06. 2018 – 26. čtyřboj
   • Běh tišnovskými uličkami s netradičními pravidly: trojčlenné týmy musí nahlásit čas, za kterou trať, předem určenou, uběhnou. Vítězem se stane tým, který se poté zaběhnutým časem nejvíce přiblíží času nahlášenému. A protože součástí týmu jsou děti, přítomnost náhody dělá až do posledních chvíle závody nepřehlednými včetně napětí, že i ten poslední přiběhnuvší může vyhrát.
  • pořádáme pro naše děti Mikulášské závody s přítomností Mikuláše, anděla a čerta.
  • účastníme se závodů v okolí: Kuřim (2x čtyřboj, vytrvalost 12 minutovka, pětiboje jednotlivců a družstev, Memoriál MUDr. Vališe), Moravské Knínice (čtyřboj, skok do výšky), Lomnička (silák a silvestrovský běh),
  • tréninková skupiny Elite-v soutěži družstev startujeme za oddíly AHA Vyškov – muži, ženy, žactvo
  • veteráni
   • Martin Sebera na Mistrovství ČR masters v pětiboji v Jablonci nad Nisou dosáhl výkonů: 60 m př. 9,69 s; dálka 527 cm; koule 974 cm; výška 161 cm; 1 km 3:45,94. Celkově to znamenalo 3008 bodů a český rekord v kategorii M45 v pětiboji…
   • Město Toruň v Polsku přivítalo v posledním březnovém týdnu 2019 halový světový šampionát v atletice kategorií masters. Z Tišnova se mistrovství zúčastnili dva závodníci. V pětiboj kategorii M45 nastoupil Martin Sebera a obsadil 7. místo! V jednotlivých disciplínách předvedl výkony: 60 m překážek 9,32 s; dálka 565 cm; koule 7kg 10,52 m; výška 163 cm; 1 km 3:30,08. Celkový bodový zisk 3381 b. znamená nový český rekord. Na sprinterských tratích se rvala se světovou špičkou v kategorii W50 Ivana Jíchová a podařily se jí zatím nejlepší halové výkony, 200 m za 29,56 s znamenal postup do semifinále, kde obsadila 16. místo a získala český halový rekord ve své kategorii. Vzápětí na 400 m zaběhla čas 68,10 s, čímž si vybojovala 8. místo! Na závěr závodů běžela i v reprezentační ženské štafetě 4×200 m, která doběhla na 5. místě v čase 2:01,65.
  • trénink na gymnáziu a v tunelu – v zimním období navštěvujeme posilovnu v prostorách gymnázia anebo běžecký tunel v Brně-Lískovci
  • 7. Běh pro zdraví aneb Běžecká školka pro dospělé – v roce 2018 vedla Ivana Jíchová-přihlásilo se cca 13 běžců.
  • vyhlášení sportovců Tišnova roku 2018 – nominováni byli Hana Blažková, tým Rolling Women (Daniela Vojtová, Kateřina Smetanová, Jindřiška Vrzalová) a Martin Novotný
  • dotační tituly-projekty jsme podali do těchto dotačních titulů: JmK, MŠMT, město Tišnov-řádné dotace, Město Tišnov – dotace trenérům všude úspěšně J
  • poděkování sponzorům a partnerům: město Tišnov, Jihomoravský kraj, MŠMT, Vitar, s.r.o., KOMAexpodesign, s.r.o.; PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.; Miluše Šišmová-Umiši
 • negativa
  • nekonalo se letní soustředění – důvod je nasnadě. Děti chodící do AK tráví letní prázdniny aktivně s rodiči či na jiných táborech, na soustředění se hlásily děti „neatletické“. Navíc zcela zřetelně i my si musíme odpočinout od práce…

 

 1. Zpráva kontrolní komise

Členka kontrolní komise Renata Zavřelová odprezentovala zprávu. Kontrolováno bylo účetnictví AK za rok 2018 a čerpání dotačních titulů. Nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 1. Výhled na rok 2020
 • hlavní cíl: udržení množství trénující mládeže
 • v soutěži družstev žen i mužů budeme v příštím roce startovat za cizí oddíly (muži AHA Vyškov a ženy podle možností)
 • pokračovat v pořádání atletických závodů, především pro mládež
 • Uvažujeme o znovuotevření tréninkové skupiny rodiče s dětmi (2-4 let). Jako trenérky se nabídli Romana Koláčková a Michaela Bukalová
 • Proběhla debata o činnosti ve školním roce 2019/20: nákup cvičebních pomůcek a oddílových triček, rezervace tělocvičen, rozpis tréninků jednotlivých trenérů, elektronické vedení docházky, elektronická přihláška pro rodiče/děti, elektronická přihláška na závody, placení trenérů formou DPP, soustředění Nymburk v roce 2020, seznam „neplatičů“, problematika zdravotních prohlídek + klidové EKG, elitní atleti absolvují zátěžový test.

 

 1. Hospodaření klubu

Výše členských příspěvků:

 • pololetně 600,- Kč (1 trénink týdně); ročně 1200,- (1 trénink týdně),
 • pololetně 1200,- Kč (2 tréninky týdně); ročně 2400,- (2 tréninky týdně),
 • Rozvaha a výkaz zisků a ztrát je zveřejněn na webu www.aktisnov.cz

 

 1. Volba výboru, předsedy a kontrolní komise

Do zahájení valné hromady byly zaslány dva návrhy na členy výboru: Petra Seberová a Martin Sebera a jeden návrh na předsedu: Martin Sebera a na členy kontrolní komise: Renata Zavadilová, Alena Mašková a Miloš Novotný. Všichni nominovaní souhlasí se svou nominací. Členská schůze se rozhodla výbor, předsedu i kontrolní komisi volit aklamací.

 

Pro zvolení člena výboru: Petra Seberová: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel

Pro zvolení člena výboru a předsedu: Martin Sebera: 6 pro, 0 proti, 0 zdrželo

Pro zvolení členů Kontrolní komise: Alena Mašková, Renata Zavadilová, Miloš Novotný: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

 

Zapsal: Martin Sebera

 

Příloha 1 Členská základna

Údaje k 30.9.2018

Celkový počet členů

131

Celkový počet členů – dětí a mládeže do 23 let

112

1) Členská základna dětí a mládeže do 5 let věku včetně (ročník narození 2014 a mladší) cvičící alespoň 1x týdně

2

2) Členská základna dětí a mládeže ve věku 6 – 23 let

(ročník narození 1996 – 2013) cvičící alespoň 1x týdně

101

Členská základna dětí a mládeže ve věku 6 – 23 let (ročník narození 1996 – 2013) cvičící alespoň 2x týdně a zároveň se účastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za rok, z toho:

3a) Členská základna dětí a mládeže ve věku 6 – 10 let

(ročník narození 2009 – 2013)

 

3b) Členská základna dětí a mládeže ve věku 11 – 16 let

(ročník narození 2003 – 2008)

8

3c) Členská základna dětí a mládeže ve věku 17 – 23 let

(ročník narození 1996 – 2002)

1

Počet dětí a mládeže do 23 let – vygenerovaný součet

112

Kontrolní údaj – opište číslo z předchozího pole

112

Členské příspěvky

Vybrané členské příspěvky za všechny děti a mládež do 23 let za rok 2018 (v Kč)

140.000

 

 

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *