5. ročník
Běhu tišnovskými uličkami
závod pro rodinné týmy

Místo konání: uličky v okolí ZŠ Smíškova
Start a cíl: venkovní hřiště u ZŠ Smíškova
Den konání: neděle 10. listopadu 2019


Pořadatel

Atletický klub AK Tišnov, z.s.

Hlavní rozhodčí

Martin Sebera

Závodní kancelář

ZŠ Smíškova, Tišnov , mapa

Přihlášky

Výhradně elektronicky na této adrese
Přihlašovat je možné do 9. 11. 2019, 23.59 hod.

Prezentace závodníků

prezence začíná v 8.30 hod. a končí v 9.00 hod.
Všichni přihlášení Martinové a Martiny obdrží drobný dárek!!!

Trasa závodu

Pravidla

  • Závodí tříčlenné rodinné týmy. Běží se na trati o délce cca 745 m. Jedná se o štafetový běh, každý člen týmu běží stanovenou trať se štafetovým kolíkem, který předává dalšímu členu týmu. Celková délka běhu pro tým je tedy cca 2235 m. Převýšení 6 m !!!
  • Rodinné týmy musí dopředu nahlásit svůj odhad času s přesností na desetinu sekundy, který celý tým zaběhne. Poté se postupně vydávají jednotliví členové na trať a štafetovým způsobem absolvují trasu závodu. Vyhrává tým, jehož skutečný čas je nejbližší času odhadnutému.
  • Během závodu není povoleno sledovat či jinak být informován o čase závodníka. Přistižené družstvo bude diskvalifikováno. Čas se měří s přesností na desetiny sekundy.
  • V případě rovnosti rozdílu mezi nahlášeným a skutečným časem vyhrává tým s rychlejším časem.
  • Součástí závodu je tombola

Výsledky

Obdrží všichni zúčastnění na požádání e-mailem a budou zveřejněny na webu AK Tišnov.

Ceny

Všechny týmy (ceny věcné). Po vyhlášení bude uskutečněna tombola o 5 cen. Při vyhlášení tomboly je nutná osobní účast týmu. Tažena budou všechna závodní čísla, při neúčasti vylosovaného čísla bude taženo číslo další.

Časový pořad

Bude upraven podle počtu příchozích. V 8.30 hod. začátek prezentace, v 8.59 hod. ukončení prezentace, v 9.00 hod. start prvních běžců. Předpokládané ukončení závodu do 11.00 hod.

Partneři závodů


Závod je realizován za finanční podpory města Tišnova

 

Závodníci odpovídají za svůj zdravotní stav a startují na vlastní nebezpečí!

Atletický klub AK Tišnov, Alšova 976, 666 01 Tišnov, e-mail: martin.sebera@email.cz; tel.: 608 080 590